• animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Skaistgirio miestelio bendruomenė

Paskelbta: 2016-09-07 11:09:20

Skaistgirio miestelio bendruomenė

Skaistgirys, Skaistgirio seniūnija, Joniškio rajonas

Bendruomenės pirmininkas Vida Urbonienė

.

Bendruomenės naujienos

Rugpjūtis garsėja Žolinių atlaidais. Tą dieną nepabūgę lietaus dušo iš atokiausių kampelių į gimtosios parapijos bažnytėlę skubėjo Skaistgirio parapijos tikintieji.  Šv. Jurgio bažnytėlė senokai buvo sulaukusi tiek sugrįžusių savo vaikų. Skaityti daugiau

.

Metų pradžioje Skaistgirio miestelio bendruomenė, vadovaujama Alberto Valuodzės, atsiliepė į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimą nevyriausybinėms organizacijoms teikti paraiškas veikloms, kurios bus dalinai finansuojamos. Skaityti daugiau

Skaistgirio miestelio bendruomenė įgyvendino projektą

Skaistgirietė Reda Pečkuvienė apdovanota ženkleliu ,,Atkurtai Lietuvai – 100“. Skaityti daugiau
Skaistgiriečių projektas pasiekė finišą

Skaistgirio miestelio bendruomenė parengė projektą ,,Skaistgirys Lietuvos šimtmečio verpetuose“ pagal 2018 metų Joniškio rajono savivaldybės biudžeto 02 programos ,,Kultūra ir sportas“ 040103 priemonės  ,,Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo skatinimas“  taisykles ir gavo 230 Eur paramą. Skaityti daugiau

.

2019 m. žolinių šventė Skaistgiryje. Prie šventės organizavimo reikšmingai prisidėjo Skaistgirio miestelio bendruomenės parengtas projektas ,,Žolės žalumas - vasarai, dainos skambumas – tėviškei“ pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija skyrė 1 500 eurų paramą.

.

Skaistgirio miestelio bendruomenė parengė projektą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metais projektų atrankios konkursui pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ ir gavusi finansavimą įgyvendino  projektą „Patraukli aplinka – sėkminga bendruomenė“.  Skaityti daugiau

.

Šiais metais Skaistgirio miestelio bendruomenė parengė projektą „Patraukli aplinka - darni bendruomenė“ pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Bendra projekto vertė 5628,93 Eur: LR žemės ūkio ministerija skyrė 5000,00 Eur, Joniškio rajono savivaldybė - 628,93 Eur. Šio projekto tikslas – atnaujinti Skaistgirio miestelio bendruomenės namų aplinką, pagerinti vietovės kokybę ir patrauklumą, įrengti poilsio zoną. Skaityti daugiau

.

2021 metais Skaistgirio miestelio bendruomenė kartu su partneriais Reibinių kaimo bendruomene, Skaistgirio jaunimo klubu „SJK“ , Skaistgirio moterų draugija „Versmė“, Skaistgirio Šv. Jurgio parapija įvykdė projektą „Poilsio ir laisvalaikio zonos Skaistgirio miestelyje sukūrimas“ Skaityti daugiau

.

2022 metų liepos 4 - 6 dienomis Skaistgirio miestelio bendruomenė įgyvendino projektą ,,Valstybingumo langas", kurį dalinai finansavo Joniškio rajono savivaldybė. Projektinės veiklos pradėtos tapybos pleneru ,,Sodybų tuštėjimo metas", kurio metu susipažinta su tapymo ant drobės technikomis. Skaityti daugiau


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt