• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
  • animacija
Nario mokesčio mokėjimas

2015 metų balandžio 9 dieną Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinis susirinkimas patvirtino nario mokestį:

Stojamasis – 6 eurai

Metinis – 3 eurai

(2015-04-09 visuotinio Joniškio VVG narių susirinkimo protokolas nr. 19)
 

Stojamąjį mokestį turi sumokėti naujai priimtas narys – per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos kai jis sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo tapimą Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės nariu.
 

Metinį nario mokestį kiekvienas Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės narys sumoka iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos.
 

Stojamasis ir nario mokestis mokamas pavedimu:

Gavėjas – Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė

Gavėjo kodas – 300047750

Gavėjo sąskaita – LT05 5014 7000 1400 0024

Mokėjimo paskirtis – nario (stojamasis) mokestis

Mokesčių mokėjimo tvarka patvirtinta 2010-09-28 Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. 13

Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt