• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
  • animacija
Priėmimo į Joniškio VVG tvarka

Vietos veiklos grupės nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys.

Norėdamas tapti VVG nariu, asmuo pateikia:
 

  • prašymą VVG valdybai tapti VVG nariu,

  • juridinio asmens sprendimą dėl stojimo į VVG ir protokolo išrašą apie įgaliojimą konkrečiam asmeniui jį atstovauti arba Joniškio rajono savivaldybės tarybos delegavimo raštą.


Sprendimą dėl naujų narių priėmimo priima Joniškio VVG valdyba artimiausiame valdybos posėdyje. VVG nariu tampama iš karto po VVG valdybos teigiamo sprendimo.

VVG narys gali bet kada išstoti iš VVG padavęs prašymą VVG valdybai raštu, įvykdęs visus savo įsipareigojimus VVG ir su ja atsiskaitęs.

VVG narys gali būti pašalintas iš VVG visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu pažeidė VVG įstatus, VVG vidaus veiklos dokumentus, be pateisinamos priežasties nesumokėjęs VVG nustatytų nario mokesčių.

Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt