• animacija

  Kartos kartu Molėtuose

 • animacija

  Kartos kartu Molėtuose

 • animacija

  "Vaikai užauginti" savanorių susitikimas

 • animacija

  "Vaikai užauginti" savanorių susitikimas

 • animacija

  Projekto "Kartos kartu" partneriai

 • animacija

  Kartos kartu. Fotostovykla

 • animacija

  Kartos kartu. Fotostovykla

 • animacija

  VVG valdybos posėdis

 • animacija

  Kartos kartu. Folkloro diena Rudiškiuose

 • animacija

  Vaikai užauginti Gaižaičiuose

 • animacija

  Kartos kartu. Folkloro diena Rudiškiuose

 • animacija

  Šiaulių krašto atstovai VVG tinklo konferencijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Projektas "Vaikai užauginti"

 • animacija

  Projektas "Vaikai užauginti"

 • animacija

  Laukiniai stebuklai. Videoreceptų filmavimas

 • animacija

  Laukiniai stebuklai. Videoreceptų filmavimas

 • animacija

  VVG susitikimas Pakruojyje

Priėmimo į Joniškio VVG tvarka

Vietos veiklos grupės nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys.

Norėdamas tapti VVG nariu, asmuo pateikia:
 

 • prašymą VVG valdybai tapti VVG nariu,

 • juridinio asmens sprendimą dėl stojimo į VVG ir protokolo išrašą apie įgaliojimą konkrečiam asmeniui jį atstovauti arba Joniškio rajono savivaldybės tarybos delegavimo raštą.


Sprendimą dėl naujų narių priėmimo priima Joniškio VVG valdyba artimiausiame valdybos posėdyje. VVG nariu tampama iš karto po VVG valdybos teigiamo sprendimo.

VVG narys gali bet kada išstoti iš VVG padavęs prašymą VVG valdybai raštu, įvykdęs visus savo įsipareigojimus VVG ir su ja atsiskaitęs.

VVG narys gali būti pašalintas iš VVG visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu pažeidė VVG įstatus, VVG vidaus veiklos dokumentus, be pateisinamos priežasties nesumokėjęs VVG nustatytų nario mokesčių.

Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt