• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
  • animacija
Naudingos nuorodos

Teisės aktai, susiję su 2014-2020 m. strategijos įgyvendinimu

3D-507 Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos administravimo taisyklės
3D-544 Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
3D-925 Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės
3D-8 Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
3D-720 Socialinio verslo gairės
.

Teisės aktai, susiję su 2023-2027 m. strategijos įgyvendinimu

3D-4 Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklės

3D-528 Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

3D-181 Projektų inovatyvumo vertinimo metodika (Inovatyvumo skaičiuoklė)

.

Sumanieji kaimai

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Sumanieji kaimai“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-841  

Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 3D-428 

 

.

Interneto svetainės

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija https://zum.lrv.lt/

Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos: http://www.nma.lt

Vietos veiklos grupių tinklas Leader tinklas – 49 kaimo vietovių vietos veiklos grupių tinklas

Joniškio rajono savivaldybė: http://www.joniskis.lt/

.

 

Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt