• animacija
  • animacija
  • animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Projektas "Vaikai užauginti"

Projekto pavadinimas „Vaikai užauginti“.

Programa. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Prioritetas: „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“

Priemonė: „54+“.

Paramos sutarties nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0056

Projekto tikslas - ugdyti vyresnių darbingo amžiaus asmenų bendruosius gebėjimus, skatinti ir motyvuoti juos įsitraukti į savanorišką veiklą, tokiu būdu aktyviai dalyvaujant socialinių ir pilietinių klausimų sprendime, padidinant jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes, stiprinant gyvenimo džiaugsmą ir teigiamas nuostatas.

Projekto rezultatas: 134 dalyvių, Joniškio ir Pakruojo rajonų gyventojų nuo 55 metų iki Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus.

Savanoriškos veiklos organizavimas: 44 asmenys;
Vyresnio amžiaus darbingų asmenų motyvavimas, siekiant   jų  grįžimo  ar  išlikimo  darbo  rinkoje: 30 asmenų;
Vyresnio darbingo amžiaus asmenų bendrųjų gebėjimų ugdymas: 70 asmenų;
Švietėjiškų  veiklų  ir  informacijos  sklaidos organizavimas: savanorystės, vyresnių žmonių aktyvaus ir kūrybingo dalyvavimo visuomeninėje veikloje idėja, patraukliai pateikta žiniasklaidoje, viešinimo konferencijos.

Projekto pradžia. 2018-03-20

Projekto pabaiga. 2020-05-20

Paramos suma: iki 72 576,05 Eur iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

.

Projekto įgyvendinimo naujienos

 

2021-AISIAIS BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS "VAIKAI UŽAUGINTI"

.

PRIE ARBATOS PUODELIO POKALBIAI APIE SAVANORYSTĘ

.

Rugpjūčio 19 dieną vyko atvira projekto "Vaikai užauginti" konferencija. Apžvelgti pagal programą „54+“ nuo 2018 m. vykdomo projekto tikslai, rezultatai, veiklos.
Renginys vyko Gasčiūnų tradiciniame amatų centre. Skaityti daugiau

.

Dalinamės projekto "Vaikai užauginti" veiklų 2020 m. apžvalga

.

Spalio 17d. 11 val. projekto "Vaikai užauginti" dalyviai, savanoriavę įstaigose ir organizacijose, kviečiami į rekreacinį renginį Šiauliuose "Valerijono" vaistinėje. Skaityti daugiau. Renginys atšauktas.

.

Rugsėjo 30-ąją įvyko projekto "Vaikai užauginti" dalyvių, savanoriavusių įstaigose ir organizacijose susitikimas. Džiugu buvo vėl pamatyti žmones, atsiliepusius į kvietimą imtis iki tol nepažintos, negirdėtos savanoriavimo veiklos... Skaityti daugiau

.

Rugsėjo 22-ąją projekto “Vaikai užauginti” dalyviai stiprino save socialinių pilietinių gebėjimų ugdymo užsiėmimuose, kuriuos vedė Nijolė Narmontaitė, teatro ir kino aktorė, penkių knygų autorė, save vadinanti nepagydoma optimiste. Skaityti daugiau

*

Projekto “Vaikai užauginti” dalyvius kviečiame į socialinių pilietinių gebėjimų ugdymo užsiėmimus, kuriuos ves teatro ir kino aktorė Nijolė Narmontaitė.

*

Rugsėjo 15, 16, 17 dienomis projekto „Vaikai užauginti“ dalyviai kviečiami į ypatingus mokymus. Juos ves Ruslanas Puskepanis – šefas, Gordono Ramzio patikėtinis. Skaityti daugiau

*

Savanoriai dirbo Kauno Botanikos sode

*

Mokėsi fotografijos pagrindų

*

Projekto „Vaikai užauginti“ dalyviams apie diskriminaciją dėl amžiaus

*

Projekto dalyviai stiprino gebėjimus

*

Vyko paskaitų ciklas "Mane įdarbina daržas"

*

Ugdysime socialinius ir pilietinius gebėjimus

*

Dr. A. Amšiejus vėl skaitys paskaitas projekto dalyviams

*

Vyko atvira viešinimo konferencija

*

Aktyvus projekto "Vaikai užauginti" dalyvių ruduo

*

Dalyvauta ESF projektų vykdytojų konferencijoje

*

Gera dalintis gerais darbais

*

Projekto „Vaikai užauginti“ dalyviai mokysis bendrauti su darbdaviu

*

Vaikai užauginti – koks nuostabus amžius!

*

Kviečiame išmokti tvarkyti skaitmenines nuotraukas

*

Vyks mokymai "Dirbsiu sau"

*

Projekto dalyviai lavino viešo kalbėjimo įgūdžius

*

Prasideda ypač vertingi mokymai

*

Vyksta mokymai savanoriams ir priimančioms organizacijoms

*

Laukiame vyresnio amžiaus savanorių

*

Sklinda žinia apie savanoriavimą

*

Įvyko projekto "Vaikai užauginti" viešinimo konferencija

*

Daržas įdarbina ir už darbą atlygina

*

Projektas ,,54+“ – jau Lietuvoje

*

Dr. A. Amšiejaus paskaita lapkričio 21 d.

*

Susitiko projekto dalyviai savanoriai

*

Pakruojiečiai ruošiasi savanoriškai veiklai

*

Savanoriai aptarė pirmąsias patirtis

*

Įgijo žinių apie vaismedžių genėjimą

*

Konferencija “Žingsniai pokyčių link” stiprino motyvaciją

*

Įvyko dr. A. Amšiejus paskaita

*

Vyko mokymai organizacijoms

*

Mokėsi konservavimo ypatumų

*

Pakruojiečiai kviečiami dalyvauti projekto "Vaikai užauginti" veiklose

*

Į projektą "Vaikai užauginti" ateina nauji dalyviai

*

Projektas „Vaikai užauginti“ laukia naujų dalyvių

*

Savanoriai susirinko vidurio įsivertinimui

*

Vyko mokymai savanoriams

*

Pirmasis projekto „Vaikai užauginti“ dalyvių susitikimas

*

Organizacijos ruošiasi priimti savanorius

*

Vyksta informaciniai renginiai

*

Atsiveria galimybės vyresniems

*

Dalyvavome priemonės „54+“ mokymuose

*

Pasirašyta projekto „Vaikai užauginti“ sutartis

 

Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt