• animacija
Data: 2020-04-02 10:11:19Dar apie finansinių ataskaitų teikimąDalinamės aktualia informacija apie pelno nesiekiančių subjektų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitų, metinių ataskaitų rengimą. Rengdami ir tvirtindami savo finansinių ataskaitų rinkinius turite  atkreipti dėmesį į pakeitimus, įsigaliojusius nuData: 2020-04-01 14:29:50Registrų centras apie finansinių ataskaitų teikimą Registrų centras informuoja, kad šiais metais finansinių ataskaitų teikimo procesą vertins lanksčiai ir atsižvelgs į objektyvias priežastis, dėl kurių verslas ir organizacijos gali nespėti laiku pateikti ataskaitų. Dauguma įmonių bei organizacijų ataskaitas turi pateikti iki gegData: 2020-04-01 11:24:40Joniškio VVG narės - bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso laimėtŠiandien pasiekė gera žinia, kad trys bendruomenės Joniškio VVG narės pateko tarp Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso laimėtojų. Konkurse dalyvavo projekte „Prisijungusi Lietuva“ dalyvaujančios bendruomenes. Konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vieData: 2020-03-27 11:44:07Stupurų kaimo bendruomenėje siuvamos kaukėsVietos projekto "Ekonominės veiklos skatinimas Stupurų kaimo bendruomenėje" lėšomis įsirengtoje siuvykloje veikla vyksta ir karantino metu. Bendruomenės narės siuva aktualiausią nūdienos produktą - apsaugines kaukes. Kad išvengtų bendravimo, moterys tarpusaData: 2020-03-23 11:28:57Primename apie užbaigtų projektų ataskaitų teikimąPrimename, kad vietos projektų pareiškėjai kiekvienais kontrolės laikotarpio metais iki gegužės 1 d. turi pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas.  Ataskaitas galima teikti skenuotas su papildomais dokumentais el. paštu info@joniskiovvg.lt. Dėl ataskaitos pildymo g
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt