• animacija

  Apskrities VVG susitikimas

 • animacija

  Valdybos posėdis

 • animacija

  Kartos kartu Molėtuose

 • animacija

  Projekto "Kartos kartu" žygiai

 • animacija

  Projekto "Kartos kartu" žygiai

 • animacija

  Projekto "Kartos kartu" žygiai

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

Data: 2022-09-29 12:53:54Skaistgirio miestelio bendruomenė įgyvendino projektą „Medžio skulptūrSkaistgirio miestelio bendruomenė parengė projektą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metais veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų atrankos konkursui ir gavusi finansavimą Data: 2022-09-27 14:16:44Daukšiuose vėl bus žaidžiamas krepšinisDaukšių kaimo bendruomenė jau 19 metų rūpinasi savo kaimo ir jo gyventojų gerove. Prie bendruomenės namų pastato yra sutvarkyta viešoji erdvė, tačiau trinkelėmis klotoje aikštelėje esantis krepšinio stovas buvo visiškai pasenęs, nesaugus, nebetinkamas naudoti. Daukšių kaimo beData: 2022-09-27 10:02:27Materialinės bazės stiprinimas Stupurų kaimo bendruomenėjeStupurų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą "Materialinės bazės stiprinimas ir viešųjų poreikių tenkinimas Stupurų kaimo bendruomenėje", kurio tikslas buvo skatinti bendruomeninę veiklą bei tenkinti gyventojų viešuosius poreikius stiprinant Stupurų kaimo bendruomenės Data: 2022-09-26 15:49:44Padės gyventojams tvarkytis sodyboseRudiškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Ekonominės veiklos skatinimas Rudiškių bendruomenėje“ pagal Joniškio rajono partnerystės Vietos veiklos grupės vietos strategijos priemonę „NVO ekonominės veiklos skatinimas“. Įsigijome papildomos įrangos apData: 2022-09-26 15:29:31Aptartos VPS įgyvendinimo aktualijosRugsėjo 21 d. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą - konferenciją, susijusią su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu. Dalyvavo VVG darbuotojai ir atstovai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Ke
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt