• animacija
 • animacija
 • animacija

  Nuotolinis NMA PAK posėdis

 • animacija

  Kartos kartu Molėtuose

 • animacija

  Kartos kartu Molėtuose

 • animacija

  "Vaikai užauginti" savanorių susitikimas

 • animacija

  "Vaikai užauginti" savanorių susitikimas

 • animacija

  Projekto "Kartos kartu" partneriai

 • animacija

  Kartos kartu. Fotostovykla

 • animacija

  Kartos kartu. Fotostovykla

 • animacija

  VVG valdybos posėdis

 • animacija

  Vaikai užauginti Gaižaičiuose

 • animacija

  Šiaulių krašto atstovai VVG tinklo konferencijoje

 • animacija

  Projektas "Vaikai užauginti"

 • animacija

  Laukiniai stebuklai. Videoreceptų filmavimas

 • animacija

  Laukiniai stebuklai. Videoreceptų filmavimas

Data: 2020-12-03 09:14:20Vyksta gerųjų projektų pavyzdžių konkursasLietuvos kaimo tinklas kviečia šalies žemdirbius, jaunuosius ūkininkus, verslininkus, vietos veiklos grupes, kaimo bendruomenes ir gyventojus, sėkmingai dalyvavusius Lietuvos kaimo plėtros programos (KPP) priemonėse, dalyvauti konkurse.. Gerųjų projektų pavyzdžių atrankai galiData: 2020-12-02 09:16:08Dėl priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyrius dažnai sulaukia klausimų, susijusių su SADM priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimu šiuo įtemptu laikotarpiu. SADM prašymu dalijamės ministerijos pareData: 2020-12-01 13:27:57Įgyvendintas Ziniūnų kaimo bendruomenės „Obelėlė“ projektas „BendraukŠių metų rugpjūčio mėnesį bendruomenė pateikė paraišką Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų konkursui, kurio tikslas - gyventojų saviraiškos, tarpusavio ryšio stiprinimo skatinimas. Projekto paraiškai buvo skirta 425 Eur. Bendra projekto vertė 475 EData: 2020-12-01 13:16:23Jaukūs Ziniūnų kaimo bendruomenės namaiZiniūnų kaimo bendruomenė „Obelėlė“ įgyvendino projektą „Jaukūs bendruomenės namai“, kurio vertė 997 Eur. Projektas įgyvendintas valstybės lėšomis pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 prieData: 2020-11-25 10:56:12Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 22Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ p
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt