• animacija
Data: 2019-10-15 12:03:43Aptartos teritorinio bendradarbiavimo galimybėsSpalio 9 d. Joniškio VVG administracijos darbuotojos Nijolė Valuckienė, Rimantė Misiūnienė ir Dalia Motik susitiko su kolegomis iš Prienų VVG ir Molėtų VVG ,,Keisdamiesi keičiame" aptarti Vietos plėtros strategijų vykdymo aktualijų. Trumpai aptarta VPS vykdymo situacija iData: 2019-10-14 15:57:49Vyks informaciniai renginiai seniūnijoseIki metų pabaigos Joniškio VVG planuoja surengti informacinius renginius seniūnijose.Kviečiame seniūnijas arba bendruomenes numatyti jums tinkamiausias datas ir kviesti VVG atstovus, kad iš pirmų lūpų jus pasiektų informacija apie Joniškio VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinData: 2019-10-14 14:48:07Dėmesys vairuotojams ir keliautojamsRugsėjo mėnesio paskutinį sekmadienį minima Vairuotojų keliautojų diena. Skaistgirio susivienijimas, vienijantis Skaistgirio moterų draugiją ,,Versmė“, Skaistgirio miestelio bendruomenę, Šv. Jurgio parapiją bei Joniškio kultūros centro Skaistgirio skyrių,  dalyvaudamasData: 2019-10-14 14:29:08Pasaulinei gyvūnų dienai kurti atšvaitaiSkaistgirio moterų draugija ,,Versmė“, dalyvaujanti respublikiniame projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse – 2019“, artėjant pasaulinei gyvūnų dienai kvietė kurti atšvaitus savo augintiniui.  Aktyviausi šioje akcijoje buvo Skaistgirio vaikų dienos centro ,Data: 2019-10-10 09:23:02Laukiniai stebuklai: natūralus savo gamybos muilasProjekto „Laukiniai stebuklai“ dalyviai spalio 7 d. mokėsi daryti natūralų muilą, pagerindami jį laukiniais augalais. Ši tema buvo ypač laukiama dalyvių. Mokymus vedusi lektorė Kristina Šilinskienė Naktižiedė parūpino pakankamai priemonių, kad kiekvienas dalyvis pa
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt