• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
  • animacija
Viešieji pirkimai

Visos prekės, paslaugos ir darbai, įgyvendinant projektus, yra perkami vadovaujantis asociacijos valdybos patvirtintomis Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, taip pat Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais dokumentais.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, įpareigojantys informuoti apie pradedamą bet kurį pirkimą, nustatytą laimėtoją bei sudarytą pirkimo sutartį. Apie mažos vertės pirkimus turi būti pranešama perkančios organizacijos tinklalapyje.

Joniškio VVG vykdomi viešieji pirkimai 2016 metais

2016-02-24 Perkama valdybos posėdžių dalyvių maitinimo paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: UAB „HZR“. Sutartis sudaryta žodžiu 2016-02-24. Bendra sutarties kaina 7,50 Eur (su PVM).

2016-03-10 judriojo (mobilaus) ryšio paslaugų tiekimo pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa raštu CVP IS priemonėmis. Laimėtojas: UAB „Tele2“. Sutartis sudaryta raštu 2016-03-29. Sutarties trukmė 24 mėn. Bendra sutarties kaina sutartimi nenustatoma. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį.

2016-03-10 transporto kuro (dyzelino) pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa raštu CVP IS priemonėmis. Laimėtojas: UAB „Apsaga“. Sutartis sudaryta raštu 2016-04-01. Sutarties trukmė 24 mėn. Bendra sutarties kaina sutartimi nenustatoma. Kuras bus perkamas pagal poreikį.

2016-04-11 Biuro patalpų nuomos paslaugų pirkimas. Vyksta skelbiamų derybų būdu.Pirkimo dokumentai prisegtoje byloje.

Pirkimo sąlygos 

Laimėtojas UAB "Agrochemija". Sutartis sudaryta 2016-05-16. Mėnesinė patalpų nuomos kaina 150,28 eurų (2,21 Eur/m²) su PVM.

2016-05-02 interneto svetainės sukūrimo paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa raštu CVP IS priemonėmis. Laimėtojas: UAB „Webmod“. Sutartis sudaryta raštu 2016-05-02. Bendra sutarties kaina 1472,57 Eur (su PVM).

2016-05-02 Perkama serverio nuomos (talpinimo planas) paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: UAB „Cloudlix“. Sutartis sudaryta žodžiu 2016-05-02. Bendra sutarties kaina 6,05 Eur (su PVM).

2016-05-03 Perkamas kompiuterio diskas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: UAB „Plius minus“. Sutartis sudaryta žodžiu 2016-05-03. Bendra sutarties kaina 89,90 Eur (su PVM).

2016-05-04 Perkama tinklinio skenerio pajungimo paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: UAB „Plius minus“. Sutartis sudaryta žodžiu 2016-05-04. Bendra sutarties kaina 24,20 Eur (su PVM).

2016-05-25 Perkama visuotinio susirinkimo  dalyvių maitinimo paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: UAB „HZR“. Sutartis sudaryta žodžiu 2016-05-25. Bendra sutarties kaina 27,80 Eur (su PVM).

2016-06-14 Perkamos kanceliarinės prekės. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas:Editos Gaidjurgienės individuali įmonė. Sutartis sudaryta žodžiu 2016-06-14. Bendra sutarties kaina 184,10 Eur (su PVM).

 

2016-08-02 Perkami pašto ženklai. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: AB „Lietuvos paštas“. Sutartis sudaryta žodžiu 2016-08-02. Bendra sutarties kaina 21,27 Eur.

 

2016-09-26 Perkama visuotinio VVG narių susirinkimo maitinimo paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: UAB „HZR“. Sutartis sudaryta žodžiu 2016-09-26. Bendra sutarties kaina 36,40 Eur (su PVM).

 

2016-11-16 Perkama patalpų nuomos renginiui organizuoti paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: UAB „HZR“. Sutartis sudaryta žodžiu 2016-11-16. Bendra sutarties kaina 100 Eur (su PVM).

 

2016-11-21 Perkama konferencijos dalyvių maitinimo paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: UAB „HZR“. Sutartis sudaryta žodžiu 2016-11-21. Bendra sutarties kaina 490,00 Eur (su PVM).

 

2016-11-30 Perkama Viešinimo straipsnio publikavimo rajoniniame laikraštyje paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: UAB „Sidabrė“. Sutartis sudaryta žodžiu 2016-11-30. Bendra sutarties kaina 90,00 Eur (su PVM).

 

2016-12-15 Perkama biuro baldų ir kompiuterinės įrangos draudimo paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: ERGO Insurance Lietuvos filialas. Sutartis sudaryta žodžiu 2016-12-15. Bendra sutarties kaina 57,00 Eur (su PVM).

 

2016-12-20 Perkama serverio nuomos (talpinimo planas) paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: UAB „Webmod“. Sutartis sudaryta žodžiu 2016-12-20. Bendra sutarties kaina 50,82 Eur (su PVM).

 

Joniškio VVG vykdomi viešieji pirkimai 2017 metais

 

2017-01-09 Perkama domeno atnaujinimo paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: UAB „Cloudlix“. Sutartis sudaryta žodžiu 2017-01-09. Bendra sutarties kaina 11,92  Eur (su PVM).

 

2017-01-17 Perkama keleivių vežimo paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: UAB "Joniškio autobusų parkas". Sutartis sudaryta 2017-01-23. Bendra sutarties kaina 178,80 Eur (su PVM)

 

2017-02-14 Perkama Kvietimo teikti vietos projektus publikavimo rajoniniame laikraštyje paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: UAB „Sidabrė“. Sutartis sudaryta žodžiu 2017-02-14. Bendra sutarties kaina 139,96 Eur (su PVM).

 

2017-02-21 Mokymų (lektorių) paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu.  Laimėtojas: UAB „Verslo strategija ir projektai“. Sutartis sudaryta žodžiu. 2017-02-21. Bendra sutarties kaina 1056,00 Eur.

 

2017-03-03 Mokomojo renginio (kovo 6,7,8,9 dienomis) dalyvių maitinimo paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: UAB „HZR“. Sutartis sudaryta žodžiu 2017-03-03. Bendra sutarties kaina nenustatoma, bet nėra didesnė nei  868 Eur be PVM .

 

2017-03-09 Perkama visuotinio susirinkimo dalyvių maitinimo paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: UAB „HZR“. Sutartis sudaryta žodžiu 2017-03-09. Bendra sutarties kaina 93,99 Eur (su PVM).

 

2017-03-13 Perkami mobilūs telefonai. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: UAB „Avitelos prekyba“. Sutartis sudaryta žodžiu 2017-03-13. Bendra sutarties kaina 133,97 Eur (su PVM).
 

2017-03-24 Perkama Kvietimo teikti vietos projektus publikavimo rajoniniame laikraštyje paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: UAB „Sidabrė“. Sutartis sudaryta žodžiu 2017-02-14. Bendra sutarties kaina 86,64 Eur (su PVM).
 

2017-04-10 Perkama kompiuterio priežiūros specialisto paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: Įmonė „Plius minus“. Sutartis sudaryta žodžiu 2017-04-10. Bendra sutarties kaina 12,10  Eur (su PVM).

2017-05-09 Perkami pašto ženklai. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: AB „Lietuvos paštas“. Sutartis sudaryta žodžiu 2017-05-09. Bendra sutarties kaina 20,40 Eur.


2017-05-10 Perkamos kanceliarinės prekės. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas:Editos Gaidjurgienės individuali įmonė. Sutartis sudaryta žodžiu 2017-05-10. Bendra sutarties kaina 199,70 Eur (su PVM).

2017-05-16 Perkama programinė įranga (antivirusinė programa). Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 868 Eur be PVM. Laimėtojas: UAB „NOD Baltic“. Sutartis sudaryta žodžiu 2017-05-16. Bendra sutarties kaina 92,58 Eur

.

 

Nuo 2017-07-01 Pirkėjo profilyje skelbti neprivaloma:
Planuojamų atlikti pirkimų suvestinė (VPĮ 26 str. 2 d.);
Pirkimo skelbimai ir  kita informacija apie pirkimus, įskaitant informaciją apie galiojančius kvietimus teikti pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis ir preliminariąsias sutartis, nutrauktas pirkimo procedūras ir kitą bendrojo pobūdžio informaciją (VPĮ 34 str. 8 d.)

 

Asociacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/svpts_sarasas.asp?SBJ_ID=1020428010
 

Joniškio VVG viešieji pirkimai, vykdyti 2014-2015 metais
http://old.joniskiovvg.lt/Viesieji-pirkimai

Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt