• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Data: 2023-03-23 10:00:45Kovo 28 d. - valdybos posėdisIki 2023 m. kovo 28 d. 15:00 valandos prašome Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narius pateikti siūlymus ir išreikšti poziciją (už/prieš/susilaikau) elektroniniu paštu darbotvarkės klausimu: 1.       Dėl  Joniškio rajono partnData: 2023-03-21 16:22:50Balandžio 18 d. kviečiamas visuotinis narių susirinkimas2023 m. balandžio 18 d. 16.30 val. pramogų centre „Žilvinas“ (Livonijos g. 3, Joniškis, židinio salėje) kviečiamas Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės (VVG) narių visuotinis susirinkimas.              DarbotvarData: 2023-03-21 08:53:36Primename apie užbaigtų projektų ataskaitų teikimąPrimename, kad vietos projektų pareiškėjai kiekvienais kontrolės laikotarpio metais turi pateikti užbaigtų projektų metines ataskaitas.  Ataskaitos teikiamos VPS vykdytojai Joniškio r. VVG iki gegužės 1 d. Ataskaitas galima pateikti skenuotas su papildomais dokumentais el.Data: 2023-03-15 13:52:25Skirkite 1,2 procento pajamų mokesčio Joniškio VVGMieli bičiuliai ir bendražygiai, nuoširdžiai prašome skirti 1,2 procento sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) asociacijai Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Kiekvienas moData: 2023-03-06 09:44:22Kviečia tarptautinė žemės ūkio paroda "Ką pasėsi... 2023" Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (toliau – VDU ŽŪA) kovo 30 – balandžio 1 dienomis rengiama tradicinė tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi... 2023“. Šiemet parodoje dalyvauja apie 200 įmonių iš Lietuvos ir užsienio, taip pat 20
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt