• animacija
Data: 2023-01-17 14:38:40Pareiškėjų dėmesiui: patikslinta 33 kvietimo dokumentacija2023 m. sausio 11 d., jau po paskelbimo apie 33 kvietimą teikti vietos projektus, gavome Žemės ūkio ministerijos informaciją apie numatomus pakeitimus Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėse. Jose bus numatytas papildoData: 2023-01-13 09:51:32Sausio 17 d. - valdybos posėdisIki 2023 m. sausio 17 d. 12.00 valandos Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narius prašome pateikti siūlymus ir išreikšti poziciją (už/prieš/susilaikau) elektroniniu paštu darbotvarkės klausimais: 1.       Dėl kvietimo teikti vietos Data: 2023-01-05 14:25:47Kviečiame pareikšti savo nuomonęSkirkite keletą minučių viešosios nuomonės tyrimo anketos užpildymui.  Taip Jūs galite prisidėti prie savo gyvenamosios vietovės problemų sprendimo. Anketoje nereikia nurodyti savo vardo ir pavardės. Jūsų pateikti atsakymai bus naudojami rengiant Joniškio rajono partnerysData: 2022-12-30 10:10:43Nepamiršk šviesą atspindinčios priemonėsSkaistgirio miestelio bendruomenė 2022-uosius metus užbaigė organizuota akcija ,,Neužmiršk šviesą atspindinčios priemonės''. Akcijos metu bendruomenės aktyvas su sutiktais gatvėse, renginiuose žmonėmis kalbėjosi apie šviesą atspindinčių priemonių svarbą norint aData: 2022-12-28 11:06:11Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2023 metaisŽemės ūkio ministerija kviečia kaimo bendruomenes nuo 2023 m. sausio 16 d. iki vasario 17 d.  teikti paraiškas paramai gauti. Jų projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur. Remiami projektai, pagal veiklos sritis: - kaimo bendruomenės materialinės bazės su
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt