• animacija
  • animacija
  • animacija

    Kartos kartu Prienuose

  • animacija

    Projektas Kartos kartu

  • animacija

    Projektas Kartos kartu

Data: 2021-12-03 11:20:48Gruodžio 7 d. vyks valdybos posėdis2021 m. gruodžio 7 d. 15.30 val. kviečiamas Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos posėdis adresu Mikolaičiūnų kaimas 2B, Joniškio r. (sodyba „Dobilas“). Darbotvarkė: 1. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 29 dokumentacijos tvirtinimo. 2. Data: 2021-11-30 14:20:27Kviečiame dalintis sėkmės istorijomisLietuvos kaimo tinklas kviečia teikti paraiškas dalyvauti Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimų (AKKA) 2022 metų atrankoje! Gerųjų projektų pavyzdžių atrankai gali būti teikiami tik jau baigti įgyvendinti KPP 2014–2020 projektai, kurie įgyvendinti be pažeidimų, nėra gaData: 2021-11-22 17:41:40Apie planuojamus kvietimus tekti paraiškasDalijamės informacija apie planuojamus kvietimus teikti vietos projektų paraiškas pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategiją. Jau paskelbtas kvietimas Nr. 28 pagal VPS priemonę „Žemės ūkio veiklų irData: 2021-11-22 15:12:11Mekių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Gaminu pats!“ Mekių kaimo bendruomenė vykdė projektą „Gaminu pats!“ pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „NVO socialinės veiklos aktyvinimas“. Projekto tikslas: sukurti materialiData: 2021-11-17 14:40:58Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 28Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ (
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt