• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
  • animacija
Sumanių kaimų paraiškų negauta

Paskelbta: 2024-04-22 11:24:35

Balandžio 18 d. baigėsi kvietimas teikti pirmines paraiškas paramai kaime gauti pagal Sumanių kaimų programą, kuri atveria galimybę patiems imtis iniciatyvos, daryti sprendimus ir pokyčius savo gyvenamojoje aplinkoje,  ir šioms iniciatyvoms suteikia finansinį pagrindą.
Priemonei įgyvendinti Joniškio VVG teritorijoje galėjo būti skirta iki 500 000 eurų parama, tačiau tam tikslui vietos paraiškų teikėjai iš įvairių sektorių turėjo aptarti Sumanaus kaimo idėją, susijungti į bendrą grupę ir pirminę paraišką teikti kartu. Jos pagrindu Joniškio VVG turėjo parengti sumanaus kaimo strategiją ir teikti jos paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai.
Kvietimas sukėlė susidomėjimą: sulaukėme su juo susijusių klausimų, dalyvavome diskusijose, teikėme informaciją apie pačią Sumanių kaimų idėją, atrankos procedūras ir terminus.
Paraiškų nebuvo gauta.
Lauksime kitos galimybės. Kol kas kito kvietimo Sumanių kaimų strategijų paraiškų priėmimo datos NMA nėra paskelbusi.

Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt