• animacija
  • animacija
  • animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategija

Projekto pavadinimas: Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategija  Nr. 20VS-PV-23-1-01812-PR001

Strategijos tema „Verslumo aktyvinimas ir socialinė įtrauktis 2023-2029 m. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijoje“

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemonė „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“

Projekto pradžia. 2023-11-29

Paramos suma: 1 407 231,00 Eur

VVG teritorijos vizija iki 2030 m.:  VVG teritorija – ekonomiškai išsivysčiusi, skatinanti verslumą ir užimtumą, NVO ekonomines ir socialines veiklas, didinant vietos gyventojų socialinę įtrauktį, sudarant kokybiškas gyvenimo sąlygas.

VVG misija – skatinti pilietinės visuomenės, vietos valdžios, verslo atstovų partnerystę įgyvendinant VPS, didinant ekonomikos augimą, užimtumą ir socialinę įtrauktį, gerinant vietos gyventojų gyvenimo kokybę.

 Parama projektų įgyvendinimui yra išskirstyta pagal priemones.

1. Parama ne žemės ūkio verslo pradžiai. Priemonė skatins naujų verslų, įskaitant ir  bioekonomikos įmones kūrimąsi, didins gyventojų užimtumą, prisidės prie naujų darbo vietų kūrimo. Įgyvendinus VPS  bus pasiektas pokytis: įkurti nauji verslo subjektai, sudarytos naudotis paslaugomis, sukurtos naujos darbo vietos. Planuojama paramos suma priemonei 209 157 Eur.

2. Parama ne žemės ūkio verslo plėtrai.  Priemonė skatins esamų verslo subjektų plėtrą, įskaitant ir  bioekonomikos įmones, didins gyventojų užimtumą, prisidės prie naujų darbo vietų kūrimo. Įgyvendinus VPS  bus pasiektas pokytis: plėtojami verslo subjektai, sudarytos naudotis paslaugomis, sukurtos naujos darbo vietos. Planuojama paramos suma priemonei 313 737 Eur.

3. Žemės ūkio verslas. Priemonė skatins ekonominę žemės ūkio plėtrą,  inovacijų diegimą, skaitmeninimą, vietos gyventojų užimtumą. Įgyvendinus VPS  bus pasiektas pokytis: modernizuotas žemės ūkio sektorius, įdiegtos inovacijos ir skaitmeninimo technologijos.  Planuojama paramos suma priemonei 60 000 Eur.

4. NVO ekonominės veiklos skatinimas (priemonė bendruomeniniam verslui). Priemonė skatins NVO ekonominę veiklą,  gyventojų užimtumą, socialinę įtrauktį. Įgyvendinus VPS  bus pasiektas pokytis: paskatinta socialinė įtrauktis, padidintas socialinių paslaugų prieinamumas, sudarytos sąlygos vietos gyventojams naudotis paslaugomis. Planuojama paramos suma priemonei 178 950 Eur.

5. NVO socialinės veiklos aktyvinimas (priemonė socialiniam verslui). Priemonė skatins NVO socialinę veiklą,  gyventojų užimtumą, socialinę įtrauktį.  Įgyvendinus VPS  bus pasiektas pokytis: suaktyvinta NVO veikla, paskatinta socialinė įtrauktis, padidintas socialinių paslaugų prieinamumas, sudarytos sąlygos vietos gyventojams naudotis paslaugomis. Planuojama paramos suma priemonei 178 945 Eur.

6. Parama vietos iniciatyvų įgyvendinimui. Priemonė skatins vietos iniciatyvas, bendruomeniškumą, socialinę įtrauktį, didins užimtumą. Įgyvendinus VPS  bus pasiektas pokytis: padidintas vietos gyventojų užimtumas, suaktyvinta NVO veikla, išplėtotos įvairios veiklos, paskatinta socialinė įtrauktis. Planuojama paramos suma priemonei 185 000 Eur.

7. VVG teritorinis bendradarbiavimas. Planuojama paramos suma priemonei 15 000 Eur.

8. VVG tarptautinis bendradarbiavimas. Planuojama paramos suma priemonei 15 000 Eur.

 

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategija (Word dalis)

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategija  (Excel dalis)

 

Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt