• animacija
 • animacija
 • animacija

  Nuotolinis NMA PAK posėdis

 • animacija

  Kartos kartu Molėtuose

 • animacija

  Kartos kartu Molėtuose

 • animacija

  "Vaikai užauginti" savanorių susitikimas

 • animacija

  "Vaikai užauginti" savanorių susitikimas

 • animacija

  Projekto "Kartos kartu" partneriai

 • animacija

  Kartos kartu. Fotostovykla

 • animacija

  Kartos kartu. Fotostovykla

 • animacija

  VVG valdybos posėdis

 • animacija

  Vaikai užauginti Gaižaičiuose

 • animacija

  Šiaulių krašto atstovai VVG tinklo konferencijoje

 • animacija

  Projektas "Vaikai užauginti"

 • animacija

  Laukiniai stebuklai. Videoreceptų filmavimas

 • animacija

  Laukiniai stebuklai. Videoreceptų filmavimas

Dokumentai/teisės aktai

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės veiklą reglamentuojantys dokumentai:
 

Steigimo sutartis nuoroda atsisiuntimui 
Asociacijos įstatai nuoroda atsisiuntimui
Etikos kodeksas nuoroda atsisiuntimui
Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas nuoroda atsisiuntimui

Nuorodos į veiklą reglamentuojančius ES ir nacionalinius teisės aktus.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa:
https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/apie-programa/4911
 

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės:
http://www.infolex.lt/ta/331846:ver1 
 

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės:
 http://www.infolex.lt/ta/350965

 

Guidance on Community-led Local development in European Structural and Investment Funds:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_community_local_development.pdf
 

Guidance for implementation of the Leader co-operation activities in rural development programmes 2014-2020:
ttp://docs.enrd.eu/newsletter/20141119_LEADER_Cooperation-Guide-2014-20.pdf

Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt