• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
  • animacija
Dokumentai/teisės aktai

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės veiklą reglamentuojantys dokumentai:
 

Steigimo sutartis nuoroda atsisiuntimui 
Asociacijos įstatai nuoroda atsisiuntimui
Etikos kodeksas nuoroda atsisiuntimui
Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas nuoroda atsisiuntimui (iki 2021 m. vasario 25 d.)

Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas nuoroda atsisiuntimui  (nuo 2021 m. vasario 25 d.)

Visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašas nuoroda atsisiuntimui (2020 m. gegužės 15 d. redakcija)

Visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašas nuoroda atsisiuntimui (2021 m. kovo 5 d. redakcija)Nuorodos į veiklą reglamentuojančius ES ir nacionalinius teisės aktus.

 

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 METŲ STRATEGINIO PLANO ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS (2023–2027 m)


VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS (023–2027)


Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa:
https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/apie-programa/4911

 

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės:
http://www.infolex.lt/ta/331846:ver1 
 

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

 

Guidance on Community-led Local development in European Structural and Investment Funds:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_community_local_development.pdf
 

Guidance for implementation of the Leader co-operation activities in rural development programmes 2014-2020:
ttp://docs.enrd.eu/newsletter/20141119_LEADER_Cooperation-Guide-2014-20.pdf

Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt