• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Skaistgirio miestelio bendruomenė įgyvendino projektą

Paskelbta: 2017-11-22 14:17:10

Šiais metais Skaistgirio miestelio bendruomenė parengė projektą „Bendruomeniškumo – tautos kultūros stiprinimas“ pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Bendra projekto vertė 3542,99 Eur: parama iš Valstybės biudžeto 2958,39 Eur, iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto 584,60 Eur. Šio projekto tikslas - supažindinti gyventojus su savo tautos etnografiniu palikimu, sudaryti galimybę bendruomenės folkloro kolektyvui oriai atstovauti savo krašto kultūrą, pasipuošus autentiškais Aukštaitijos regionui būdingais tautiniais kostiumais. Užtikrinti galimybę organizuoti bendruomenės renginius miestelio viešosiose vietose aprūpinant reikalingu lauko inventoriumi ir juos fotografuoti.

Įgyvendinusi projektą Skaistgirio miestelio bendruomenė įsigijo keturis Aukštaitiškus moteriškus tautinius kostiumus, vieną Aukštaitišką vyrišką tautinį kostiumą, vieną porą tautinių batų, dvidešimt sulankstomų suoliukų, septynis sudedamus stalus ir vieną fotoaparatą.

Šio projekto metu įsigyti tautiniai kostiumai pagerino folkloro ansamblio įvaizdį, skatina patriotiškumą, pasitikėjimą savimi, švenčių dalyviams ir gyventojams suteikia galimybę susipažinti su mūsų regionui būdingu materialiuoju kultūros paveldu. Įsigyti kilnojami lauko baldai yra naudingi visiems bendruomenės nariams, renginių organizatoriams ir dalyviams. Jais patogu naudotis viešosiose erdvėse:  įvairiose parodose ir mugėse, kuriose pristato savo amatus, parduoda išaugintą žemės ūkio produkciją ir iš jos pagamintus produktus. Įsigytas fotoaparatas suteikia galimybę viešinti bendruomenės veiklą.

Įsigytos prekės turės svarbią ekonominę ir socialinę naudą visiems bendruomenės nariams ir renginių svečiams.

Skaistgirio miestelio bendruomenės informacija ir nuotrauka

     


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt