• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Skaistgirio miestelio bendruomenės projektas pasiekė finišą

Paskelbta: 2018-08-27 15:42:22

Šiais metais Skaistgirio miestelio bendruomenė parengė projektą ,,Žolės žalumas – vasarai, dainos skambumas – tėviškei“ pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles ir suorganizavo renginį, skirtą Žolinių šventei. Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija skyrė 1499,67 Eur. Už šią sumą įsigytos priemonės plenero dalyviams (drobės tapybai, akriliniai dažai, paletės dažams maišyti, akvareliniai teptukai, pieštukai, trintukai). Priemones spektaklio – misterijos ,,Ką pasakoja gimtinės pievų žolynai“ atlikėjų drabužiams ir dekoracijoms pasiūti (įvairaus audinio, juostelių, siūlų).  Priemones sportinėms varžyboms organizuoti (trys tinklinio kamuoliai, penki komplektai šaškės – nardai – šachmatai,  trys taikiniai).  Apmokėta aktorei Daliai Michelevičiūtei  už literatūrinės programos parengimą ir atliktą poetinę kompoziciją ,,Gimtinės spalvos“. Dalis lėšų buvo skirta projekto dalyvių  ir svečių maitinimui.

Projekto tikslas – puoselėti ir tęsti Skaistgirio kraštui būdingas Žolinės šventimo tradicijas, plėtoti etnokultūrą, amatus, juos viešinti ir perduoti ateinančioms kartoms. Supažindinti su vietovės žolynų įvairove, jų gydomosiomis savybėmis ir nauda.  Telkti bendruomenę, skatinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą,. Šis tikslas sėkmingai pasiektas.

Įgyvendinusi projektą Skaistgirio miestelio bendruomenė subūrė bendruomenę skatindama tautiškumą ir pozityvumą. Skaistgirio miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojai turiningai praleido laiką dalyvaudami tapybos plenere, žoliaudami, kurdami žolynų puokštes, tapydami ant akmenukų, klausydami literatūrinio žodžio, muzikos, dainų, sportuodami, dalyvaudami kermošiuje, Šv. Mišiose, Agapėje. Kermošiaus metu bendruomenės, amatininkai, gražiadarbiai, bitininkai, šeimininkės pasikeitė gerąja patirtimi, pristatė savo amatus, keitėsi receptais. Vykdant projektą bendradarbiavo Šv. Jurgio parapija, Joniškio kultūros centro Skaistgirio skyriaus saviveiklininkai, Jurdaičių socialinių globos namų bendruomenė, Joniškio  socialinių paslaugų  ir užimtumo centras, Maldenių, Ramoškių, Jurdaičių, Reibinių, Lankaičių ir Alsių kaimų bendruomenės, Skaistgirio moterų draugija ,,Versmė“.  Plenerui vadovavo tautodailininkė Virginija Kutkienė, tapybai ant akmenukų  - Staselė Jonaitienė,  sportines varžybas organizuoti buvo patikėta sporto veteranams Augustinui Jasočiui ir Rimantui Radvilui. Žolynų puokščių komponavimui vadovavo  Jurgita Baranauskienė, o  žoliautojus į pievas lydėjo  Skaistgirio seniūnaitė Virgina Jakutienė. Spektaklį – misteriją režisavo kultūrinių renginių organizatorė Vida Norkuvienė,  muzikinį foną kūrė meno vadovė Birutė Dauginytė ir jos vadovaujami saviveiklininkų kolektyvai.

Plenero metu nutapyti natiurmortai pristatomi Šv. Jurgio bažnyčioje veikiančioje parodoje, vėliau puoš bendruomenės namus. Įsigytos priemonės sportinėms varžyboms bus naudojamos ir ateityje organizuojant sporto šventes, o sukurtas spektaklis – misterija keliaus po seniūnijos bendruomenes. Projekte aktyviai dalyvavo įvairaus amžiaus  bendruomenės nariai, miestelio ir seniūnijos bei parapijos gyventojai. Aktyvūs buvo jaunimo atstovai, asmenys iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių.

Skaistgirio miestelio bendruomenės informacija


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt