• animacija
JONIŠKIO VVG VYKDOMI PROJEKTAI JONIŠKIO VVG VYKDOMI PROJEKTAIVIETOS PROJEKTAIJONIŠKIO VVG PROJEKTAI, ĮGYVENDINTI 2004-2015 METAIS

Projekto pavadinimas. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija.

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa (KPP).

Priemonė. LEADER

Paramos sutarties nr. 42VS-KS-15-1-06648 (sutartis pasirašyta 2016-04-13).

Projekto pradžia. 2016-03-01

Projekto pabaiga. 2023-08-31

Paramos suma: 1 781 683 Eur

Ją sudaro: 356 337 Eur VPS administravimo išlaidos

1 425 346 Eur Vietos projektų įgyvendinimo išlaidos

..................................................................................................................

Projekto pavadinimas „Vaikai užauginti“.

Programa. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Prioritetas: „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“

Priemonė: „54+“.

Paramos sutarties nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0056

Projekto pradžia. 2018-03-20

Projekto pabaiga. 2020-05-20

Paramos suma: iki 72 576,05 Eur

 

.....................................................................................................................

 

Projekto pavadinimas „Laukiniai stebuklai“

Programa Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa
Priemonė "LEADER"
Veiklos sritis "VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas".

Paramos sutarties Nr. 44TT-KS-18-4-04899-PR001

Projekto pradžia 2019-03-26.

Projekto pabaiga 2020-12-31.

Paramos suma: iki 37 787 Eur

Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt