• animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

JONIŠKIO VVG VYKDOMI PROJEKTAI JONIŠKIO VVG VYKDOMI PROJEKTAIVIETOS PROJEKTAIJONIŠKIO VVG PROJEKTAI, ĮGYVENDINTI 2004-2015 METAIS

Projekto pavadinimas: Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategija  
Nr. 20VS-PV-23-1-01812-PR001
Strategijos tema „Verslumo aktyvinimas ir socialinė įtrauktis 2023-2029 m. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijoje“
Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemonė „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“
Projekto pradžia. 2023-11-29

Projekto pabaiga: 2029 m.
Paramos suma: 1 407 231,00 Eur 

...........................................

Projekto pavadinimas. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija.

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa (KPP).

Priemonė. LEADER

Paramos sutarties nr. 42VS-KS-15-1-06648 (sutartis pasirašyta 2016-04-13).

Projekto pradžia. 2016-03-01

Projekto pabaiga. 2025-09-01

Paramos suma: 2 578 176 Eur

................................................................................................................

 

Projekto pavadinimas: Skonių keliai 

Programa: Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa (KPP).

Priemonė. LEADER. Tarptautinio bendradarbiavimo projektas

Partneriai: LAG La Cittadella del Sapere (Italija), projekto koordinatorius, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė, Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė, Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“, LAG Terre di Argil (Italija), LAG Razim Association (Rumunija), LAG Tervel- Krushari (Bulgarija) LAG Isperih (Bulgarija), LAG Kotel Sungurlare Varbica (Bulgarija)

Paramos sutarties nr. 

Projekto pradžia 2024-05-

Projekto pabaiga 2025-06-30

Paramos suma: 100 000 Eur

Projekto įgyvendinimo naujienos

.................................................................................................................

Projekto pavadinimas. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos parengimas naujam laikotarpiui

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa (KPP).

Priemonė. LEADER

Paramos sutarties nr. 42PP-KS-22-1-03858-PR001

Projekto pradžia 2022-08-25

Projekto pabaiga 2025-09-01

Paramos suma: 20 000 Eur

ĮGYVENDINTAS

 

..................................................................................................................

 

Projekto pavadinimas „Vaikai užauginti“.

Programa. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Prioritetas: „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“

Priemonė: „54+“.

Paramos sutarties nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0056

Projekto tikslas - ugdyti vyresnių darbingo amžiaus asmenų bendruosius gebėjimus, skatinti ir motyvuoti juos įsitraukti į savanorišką veiklą, tokiu būdu aktyviai dalyvaujant socialinių ir pilietinių klausimų sprendime, padidinant jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes, stiprinant gyvenimo džiaugsmą ir teigiamas nuostatas.

Projekto pradžia. 2018-03-20

Projekto pabaiga. 2020-05-20

Paramos suma: iki 72 576,05 Eur iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Projekto įgyvendinimo naujienos

ĮGYVENDINTAS

.....................................................................................................................

 

Projekto pavadinimas „Laukiniai stebuklai“

Programa Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa
Priemonė "LEADER"
Veiklos sritis "VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas".

Paramos sutarties Nr. 44TT-KS-18-4-04899-PR001

Projekto pradžia 2019-03-26.

Projekto pabaiga 2020-12-31.

Paramos suma: iki 37 787 Eur

Projekto įgyvendinimo naujienos
ĮGYVENDINTAS
............................................................

Projekto pavadinimas „Kartos kartu“

Programa Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa
Priemonė "LEADER"
Veiklos sritis "VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas".

Paramos sutarties Nr. 44TT-KS-19-2-08615-PR001

Projekto pradžia 2020-03-10.

Projekto pabaiga 2022-04-30 (pratęstas iki 2023 metų).

Paramos suma: iki 98 119 Eur

Projekto įgyvendinimo naujienos

ĮGYVENDINTAS

Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt