• animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

JONIŠKIO VVG VYKDOMI PROJEKTAI JONIŠKIO VVG VYKDOMI PROJEKTAIVIETOS PROJEKTAIJONIŠKIO VVG PROJEKTAI, ĮGYVENDINTI 2004-2015 METAIS

Projekto pavadinimas. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija.

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa (KPP).

Priemonė. LEADER

Paramos sutarties nr. 42VS-KS-15-1-06648 (sutartis pasirašyta 2016-04-13).

Projekto pradžia. 2016-03-01

Projekto pabaiga. 2025-09-01

Paramos suma: 2 411 739 Eur

Ją sudaro: 474 348 Eur VPS administravimo išlaidos

1 937 391 Eur Vietos projektų įgyvendinimo išlaidos

.................................................................................................................

Projekto pavadinimas. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos parengimas naujam laikotarpiui

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa (KPP).

Priemonė. LEADER

Paramos sutarties nr. 42PP-KS-22-1-03858-PR001

Projekto pradžia 2022-08-25

Projekto pabaiga 2025-09-01

Paramos suma: 20 000 Eur

ĮGYVENDINTAS

 

..................................................................................................................

 

Projekto pavadinimas „Vaikai užauginti“.

Programa. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Prioritetas: „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“

Priemonė: „54+“.

Paramos sutarties nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0056

Projekto tikslas - ugdyti vyresnių darbingo amžiaus asmenų bendruosius gebėjimus, skatinti ir motyvuoti juos įsitraukti į savanorišką veiklą, tokiu būdu aktyviai dalyvaujant socialinių ir pilietinių klausimų sprendime, padidinant jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes, stiprinant gyvenimo džiaugsmą ir teigiamas nuostatas.

Projekto pradžia. 2018-03-20

Projekto pabaiga. 2020-05-20

Paramos suma: iki 72 576,05 Eur iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Projekto įgyvendinimo naujienos

ĮGYVENDINTAS

.....................................................................................................................

 

Projekto pavadinimas „Laukiniai stebuklai“

Programa Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa
Priemonė "LEADER"
Veiklos sritis "VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas".

Paramos sutarties Nr. 44TT-KS-18-4-04899-PR001

Projekto pradžia 2019-03-26.

Projekto pabaiga 2020-12-31.

Paramos suma: iki 37 787 Eur

Projekto įgyvendinimo naujienos
ĮGYVENDINTAS
............................................................

Projekto pavadinimas „Kartos kartu“

Programa Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa
Priemonė "LEADER"
Veiklos sritis "VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas".

Paramos sutarties Nr. 44TT-KS-19-2-08615-PR001

Projekto pradžia 2020-03-10.

Projekto pabaiga 2022-04-30 (pratęstas iki 2023 metų).

Paramos suma: iki 98 119 Eur

Projekto įgyvendinimo naujienos

ĮGYVENDINTAS

Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt