• animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

JONIŠKIO VVG PROJEKTAI, ĮGYVENDINTI 2004-2015 METAIS JONIŠKIO VVG VYKDOMI PROJEKTAIVIETOS PROJEKTAIJONIŠKIO VVG PROJEKTAI, ĮGYVENDINTI 2004-2015 METAIS

2004-2006 m. Bandomosios strategijos rengimas

Projekto pavadinimas. Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės atstovaujamoje kaimo gyvenamoje vietovėje.

Projekto pradžia. 2005-08-25

Projekto pabaiga. 2006-01-27

Projekto vertė. 25 544 Lt

Paramos suma. 12 000 Lt

Skaityti plačiau

2004-2006 m. Bandomosios strategijos įgyvendinimas

Projekto pavadinimas. Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės atstovaujamoje kaimo gyvenamoje vietovėje.

Programa. Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentas (BPD).
Projekto pradžia. 2006-08-01

Projekto pabaiga. 2008-07-31

Projekto vertė. 631 922,60 Lt

Paramos suma. 508 475,61 Lt

Skaityti plačiau

2008-2014 m. Strategijos parengimas

Projekto pavadinimas. Techninė parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui, paraiškų paramai gauti parengimui, atsižvelgiant į susijusių gyventojų poreikius, parengtos bandomosios strategijos tobulinimui, siekiant pasirengti Leader metodo įgyvendinimui 2007-2013 metais.

Programa. Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentas (BPD).
Projekto pradžia. 2006-08-01

Projekto pabaiga. 2008-06-30

Projekto vertė. 81 862,43 Lt

Paramos suma. 70 000 Lt

Skaityti plačiau

ŽŪM projektas

Projekto pavadinimas. Būkime matomi ir bendraukime

Finansavimo šaltinis. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Skaityti plačiau

Mokymų projektas

Projekto pavadinimas. VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa (KPP).
Projekto pradžia. 2009-07-15

Projekto pabaiga. 2014-12-31

Projekto vertė. 259 433 Lt

Paramos suma. 259 433 Lt (paramos intensyvumas 100 proc.).

Skaityti plačiau

EEE/NOR

Projekto pavadinimas. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės ir Joensuun (Suomija) regiono vietos veiklos grupės bendradarbiavimo stiprinimas.

Programa. Europos ekonominė erdvė (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai.
Projekto pradžia. 2009-08-29

Projekto pabaiga. 2010-08-30

Projekto vertė. 144 752 Lt

Paramos suma. 130 269 Lt

Skaityti plačiau

Joniškio ir Kandavos (Latvija) vietos veiklos grupių patirtis įgyvendinant LEADER metodą

Projekto pavadinimas. Joniškio ir Kandavos (Latvija) vietos veiklos grupių patirtis įgyvendinant LEADER metodą.

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa (KPP).
Projekto pradžia. 2010-05-15

Projekto pabaiga. 2010-09-30

Projekto vertė. 9 300 Lt

Paramos suma. 9 300 Lt

Skaityti plačiau

Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių patirties sklaida

Projekto pavadinimas. Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių patirties sklaida.

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa (KPP).
Projekto pradžia. 2010-05-15

Projekto pabaiga. 2010-09-30

Projekto vertė. 9 300 Lt

Paramos suma. 9 300 Lt

Skaityti plačiau

Joniškio VVG teritorijos kaimo plėtros dalyvių patirties ir pokyčių nustatymas

Projekto pavadinimas. Joniškio VVG teritorijos kaimo plėtros dalyvių patirties ir pokyčių nustatymas.
Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa (KPP).

Projekto pradžia. 2011-10-01

Projekto pabaiga. 2012-10-01

Projekto vertė. 15 000 Lt

Paramos suma. 15 000 Lt

Skaityti plačiau

Amatų plėtros galimybės Joniškio VVG teritorijoje

Projekto pavadinimas. Amatų plėtros galimybės Joniškio VVG teritorijoje.

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa (KPP).
Projekto pradžia. 2012-08-01

Projekto pabaiga. 2013-08-01

Projekto vertė. 12 000 Lt

Paramos suma. 12 000 Lt

Skaityti plačiau

Liaudies meno ir kasdienio kūrybiškumo ĮŽVALGOS

Projekto pavadinimas. Liaudies meno ir kasdienio kūrybiškumo ĮŽVALGOS.

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa (KPP).
Projekto pradžia. 2013-05-07

Projekto pabaiga. 2014-12-31

Paramos suma. 86 578,71 Lt (paramos intensyvumas 100 proc.).

Skaityti plačiau

Vietos verslumo skatinimas

Projekto pavadinimas. Vietos verslumo skatinimas.

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa (KPP).
Projekto pradžia. 2013-05-08

Projekto pabaiga. 2014-12-31

Paramos suma. 34 528 Lt (paramos intensyvumas 100 proc.).

Skaityti plačiau

Venta, Skaistgirys, Tirkšliai – buriamės bendrai veiklai

Projekto pavadinimas. „Venta, Skaistgirys, Tirkšliai – buriamės bendrai veiklai“

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa (KPP).
Projekto pradžia. 2013-08-07

Projekto pabaiga. 2015-02-15

Paramos suma. 546 593,00 Lt (paramos intensyvumas 100 proc.).

Skaityti plačiau

Kaip vietines aplinkybes paversti privalumais

Projekto pavadinimas: How To Turn Local Circumstances Into Advantages (Kaip vietines aplinkybes paversti privalumais)

Programa: Baltijos ir Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programa
Projekto pradžia: 2015-07-01

Projekto pabaiga: 2015-12-31

Projekto vertė: 38225 Danijos kronų

Paramos suma: 35000 Danijos kronų

Vietos plėtros strategijos rengimas 2014-2020 metų paramos laikotarpiui

Projekto pavadinimas: Vietos plėtros strategijos rengimas 2014-2020 metų paramos laikotarpiui
Projekto pradžia: 2015-08-02

Projekto pabaiga: 2015-12-31

Paramos suma: iki 8994,00 Eur (paramos intensyvumas 100 proc.).

Projektas finansuojamaa iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Skaityti plačiau

 

Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt