• animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Valdymas

VVG darbas grindžiamas pilietiniu aktyvumu, lygių galimybių, atsakingumo, pagarbos bei sąžiningumo principais. Vadovaujantis šiais principais suformuota valdymo struktūra ir sprendimų priėmimo tvarka. Vietos veiklos grupės valdyme išskiriamos trys pakopos:

  • vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas;

  • vietos veiklos grupės valdyba;

  • vietos veiklos grupės pirmininkas.

Valdymo sistemą ir valdymo sprendimų priėmimo tvarką reglamentuoja įstatai. Įstatuose taip pat apibrėžiamos kiekvieno valdymo organo funkcijos ir veiklos ribos. Aukščiausias VVG valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kuris renka valdybą, asociacijos pirmininką ir apibrėžia jų veiklos sritis ir atskaitomybę.

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nijolė Valuckienė mob. +370 679 06373 el. paštas valuckiene@gmail.com

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdyba

Joniškio VVG valdyba išrinkta iš vienuolikos asmenų. Joje yra 4 verslo, 5 pilietinės visuomenės, 2 vietos valdžios atstovai. Asociacijos valdyboje yra išlaikytas lyčių pusiausvyros reikalavimas.
 

Eil. Nr.

Vardas Pavardė

Statusas organizacijoje

1

Gediminas Jančauskas

Valdybos pirmininkas (verslo atstovas)

2

Renata Aidukė

Valdybos narys (pilietinės visuomenės atstovas)

3

Greta Bajelienė

Valdybos narys (pilietinės visuomenės atstovas)

4

Rasa Birutytė

Valdybos narys (vietos valdžios atstovas)

5

Kęstutis Ladukas

valdybos narys (verslo atstovas)

6

Loreta Česnauskienė

valdybos narys (pilietinės visuomenės atstovas)

7

Kęstutis Eisinas

Valdybos narys (pilietinės visuomenės atstovė)

8

Laura Damasickienė

Valdybos narys (pilietinės visuomenės atstovas)

9

Dainius Strockis

Valdybos narys (verslo atstovas)

10

Artūras Pališkevičius

Valdybos narys (vietos valdžios atstovas)

11

Tomas Rimdžius

Valdybos narys (verslo atstovas)

 

Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt