• animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Kūrimosi istorija

Nevyriausybinių organizacijų veikla Joniškio rajono kaimuose pradėjo veikti 1990 m. susikūrus ūkininkų sąjungai. Ši visuomeninė organizacija vienijo besikuriančius ūkininkus bei valstiečius. Tai organizacija, kuri skyrė daug dėmesio, kad ūkiai ne tik stiprėtų, bet ir turėtų moralinę NVO paramą. Didėjant privačių ūkių skaičiui, kilo jų vaidmuo seniūnijų socialiniame ir ekonominiame gyvenime. Įsikūrusi ūkininkų sąjunga padėjo ir padeda daugiausia spęsti su gamyba susijusius klausimus.

Pertvarkant Lietuvos ūkį kaime atsirado opių socialinių problemų. Rajone pradėjo kurtis NVO, turėdamos tikslą padėti kaimo žmonėms mažinti socialinę atskirtį, gerinti kultūrinę veiklą, viešąsias paslaugas. 1995 m. pavasarį įsikūrė Lietuvos ūkininkų draugijos Joniškio skyrius. Tais pačiais metais įsikūrė Stupurų ir Maldenių skyriai. Moterys plėtojo savo veiklą aptardamos ir spręsdamos svarbias kaimo moterų, jaunimo, ūkininkių problemas, rengdamos šventes, bei savo dirbinių parodas ir kviesdamos į savo būrį kaimo šviesuolius. Moterų darbeliai keliavo į Lenkiją, Latviją, Estiją, pasiekdavo ir Vokietijos parodas.

1999 m. Joniškio rajone jau buvo keturi ūkininkų draugijos skyriai, tačiau jie apėmė nedidelį žmonių skaičių. Kaime nebuvo organizacijų, kurios vienytų ir burtų kaimo žmones integruotų kaimo problemų sprendimui. Nuo 2000 m. Joniškio rajone pradėjo kurtis kaimo bendruomenės. Vienos pirmųjų įsikūrė Maželių, Daunoravos, Plikiškių kaimo bendruomenės. Jų tikslas - telkti kaimo žmones bendrai veiklai, ugdyti jų bendruomeniškumą, rūpintis jų gerove, organizuoti kultūrinius ir švietėjiškus renginius, skatinti sportinę veiklą, puoselėti sveiką gyvenseną ir tausoti gamtos išteklius.

2004 m. Joniškio rajone jau buvo įregistruota apie 30 kaimo bendruomenių. Įsikūrusios kaimo bendruomenės vykdė savo veiklą ir ieškojo galimybių gauti informaciją apie paramos fondus bei gauti finansavimą vietos projektų vykdymui.

2004 m. Joniškio rajono kaimo bendruomenių atstovai susipažino su „Leader+ pobūdžio priemone“, jos veiklos kryptimis, jų svarba telkiant vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas kaimo plėtros tikslų įgyvendinimui, galimybe rengti integruotą bandomąją kaimo plėtros strategiją ir dalyvauti respublikinėje atrankoje finansinės paramos gavimui. Kaimo bendruomenių aktyvas nutarė dalyvauti „Leader+ pobūdžio priemonės“ veikloje. 2004 06 18 ŽŪM septyni žmonės išklausė mokymo kursus pagal programą „Vietos veiklos grupės (VVG) kūrimo ir „Leader+ pobūdžio priemonės“ strategijos rengimo principai“. Šie žmonės sudarė iniciatyvinę grupę ir pasirašė VVG steigimo sutartį, parengė įstatus ir tais pačiais metais 2004 08 16 juos įregistravo, suteikdami asociacijos statusą ir pavadindami Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupe (toliau -VVG).

Iniciatyvinę grupę sudarė:

  • Edvardas Ščiukas, atstovaujantis Stupurų kaimo bendruomenę,

  • Nijolė Valuckienė, atstovaujanti Bariūnų kaimo bendruomenę,

  • Rimantė Misiūnienė, atstovaujanti Jakiškių-Maironių kaimo bendruomenę, Joniškio rajono savivaldybės tarybos narė, LR Žemės ūkio rūmų, Joniškio skyriaus organizatorė žemdirbių savivaldai.

Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt