• animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Kviečiame į diskusijas dėl naujos strategijos rengimo

Paskelbta: 2022-11-10 09:26:05

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė pradėjo pasirengimą naujam finansavimo laikotarpiui. Pradėta rengti Vietos plėtros strategija 2023–2027 metų laikotarpiui.
Rengdami strategiją, bendradarbiausime su UAB "Verslo strategija ir projektai" specialistais.
Labai svarbus programos LEADER principas – iniciatyvos „iš apačios į viršų“ įgyvendinimas. Šio principo taikymas suteikia vietos organizacijoms ir gyventojams galimybę dalyvauti formuojant ir įgyvendinant vietos politiką, dalyvauti priimant sprendimus, tiesiogiai lemiančius jų gyvenimo gerovę, patiems inicijuoti permainas kaimo vietovėse ir aktyviai jas įgyvendinti. Principu „iš apačios į viršų“ paremta vietos plėtros strategija geriausiai atspindi realią kaimo padėtį ir lūkesčius, ji tampa labiau priimtina ir suprantama kaimo gyventojams.
Joniškio VVG, rengdama VPS  2023–2027 metų laikotarpiui, planuoja susitikimus su visų seniūnijų gyventojais, bendruomenių bei organizacijų atstovais.
Susitikimų metu bus išklausomi VVG teritorijos gyventojų lūkesčiai naujai rengiamai strategijai, aptariamos galimos vietos projektų temos, galimi pareiškėjai.

Planuojami susitikimai:

Gaižaičių seniūnijoje: lapkričio 15 d. 15:30 val. Gaižaičių kaimo bendruomenės namuose;

Gataučių seniūnijoje: lapkričio 22 d. 11:30 val. seniūnijos patalpose;

Joniškio seniūnijoje: gruodžio 5 d. 16:30 val. Joniškio VVG patalpose;

Kepalių seniūnijoje: lapkričio 21 d. 15:30 val. seniūnijos patalpose Kirnaičiuose;

Kriukų seniūnijoje: lapkričio 16 d. 14:30 val. seniūnijos patalpose;

Rudiškių seniūnijoje: lapkričio 22 d. 15:30 val. seniūnijoje;

Satkūnų seniūnijoje: lapkričio 23 d. 16:30 seniūnijoje;

Saugėlaukio seniūnijoje: lapkričio 15 d. 11:30 val. seniūnijos patalpose Bariūnuose;

Skaistgirio seniūnijoje: lapkričio 17 d. 15:30 val. Skaistgirio seniūnijos salėje;

Žagarės seniūnijoje: gruodžio 1 d. 15:30 val. seniūnijoje.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt