• animacija

  Apskrities VVG susitikimas

 • animacija

  Valdybos posėdis

 • animacija

  Kartos kartu Molėtuose

 • animacija

  Projekto "Kartos kartu" žygiai

 • animacija

  Projekto "Kartos kartu" žygiai

 • animacija

  Projekto "Kartos kartu" žygiai

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

Materialinės bazės kūrimas, skatinant vietos gyventojus užsiimti aromatinių ir prieskoninių augalų auginimu ir apdirbimu, naudojant džiovinimo, spaudimo bei garinimo technologijas

Paskelbta: 2018-02-13 15:28:49

Kvietimas teikti paraiškas nr. 1
Pareiškėjas: Ziniūnų kaimo bendruomenė "Obelėlė"

Projekto Nr. JONI-LEADER-6B-S-1-2
Projekto pavadinimas: "Materialinės bazės kūrimas, skatinant vietos gyventojus užsiimti aromatinių ir prieskoninių augalų auginimu ir apdirbimu, naudojant džiovinimo, spaudimo bei garinimo technologijas" pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 "NVO ekonominės veiklos skatinimas".

Projekto tikslas - skatinti bendruomenės ekonominę veiklą mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant vietos gyventojus užsiimti aromatinių ir prieskoninių augalų auginimu, hidrolatų, šalto spaudimo aliejaus bei džiovintų produktų gamyba.

Paramos suma: iki 6774,61 Eur.
paramos intensyvumas 80 procentų.
Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Projekto pradžia: 2018-01-25
Projekto pabaiga: 2018-09-19
Kontrolės laikotarpis iki 2021-09-19

Vyksta savanoriški darbai: montuojamos lauko žaliuzės.

Savanoriški darbai: ruošiamos patalpos

Savanoriški darbai: ruošiamos patalpos.

Bendruomenė "Obelėlė" įsigijo aromatinių ir prieskoninių augalų apdirbimo įrangą skaityi daugiau
 

Apie projektą 2018 m. rugsėjo 12 d. "Sidabrėje"


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt