• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Bendruomenė "Obelėlė" įsigijo aromatinių ir prieskoninių augalų apdirbimo įrangą

Paskelbta: 2018-09-17 09:30:30

Ziniūnų kaimo bendruomenės "Obelėlė" nariams netrūksta idėjų, kaip paįvairinti gyvenimą prasminga veikla, išmokti naujų dalykų, aktyvinti gyventojus užsiimti įvairiais amatais, kurie praturtintų laisvalaikį ir prisidėtų prie socialinės atskirties mažinimo. Šiuo metu bendruomenė "Obelėlė" įgyvendina projektą "Materialinės bazės kūrimas, skatinant vietos gyventojus užsiimti aromatinių ir prieskoninių augalų auginimu ir apdirbimu, naudojant džiovinimo, spaudimo bei garinimo technologijas".
Projekto lėšomis bei bendruomenės narių savanoriškais darbais buvo sutvarkytos iki tol nenaudotos patalpos, kuriose bus vykdoma veikla.
Jau įsigyta ir pradėdama išbandyti įranga: 10 l alembikas hidrolatų, tai yra gėlių ir vaistažolių vandens, gamybai, šalto spaudimo aliejaus presas, džiovyklė, smulkintuvas prieskoninių ir aromatinių žolelių smulkinimui, o taip pat dujinė vyryklė, tikslios svarstyklės.
Bendruomenėje organizuojamų edukacinių užsiėmimų metu bus rodoma, kaip veikia įrengimai, kokios jų galimybės. Bendruomenės nariai galės išsigarinti, išsidžiovinti ar išsispausti aliejaus iš savo atneštų produktų.
Vietos projektas finansuojamas iš iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įgyvendinamas pagal VPS priemonę "NVO ekonominės veiklos skatinimas". Paramos suma 6774,61 Eur.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt