• animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Ekonominės veiklos skatinimas Stupurų kaimo bendruomenėje

Paskelbta: 2018-02-13 15:50:52

Kvietimas teikti paraiškas nr. 1
Pareiškėjas: Stupurų kaimo bendruomenė

Projekto Nr. JONI-LEADER-6B-J-1-7
Projekto pavadinimas: "Ekonominės veiklos skatinimas Stupurų kaimo bendruomenėje" pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 "NVO ekonominės veiklos skatinimas".

Projekto tikslas - gyventojų siuvimo įgūdžių ugdymas skatinant bendruomenės narių ekonominę veiklą.

Paramos suma: iki 6593,57 Eur.
paramos intensyvumas 80 procentų.
Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Projekto pradžia: 2018-01-23
Projekto pabaiga: 2018-07-12
Kontrolės laikotarpis iki 2021-07-12

Verslumo skatinimas Stupurų kaimo bendruomenėje

Vyksta savanoriški darbai: lauko žaliuzių montavimas. ©Stupurų kaimo bendruomenė

Savanoriai montuoja vidaus žaliuzes. ©Stupurų kaimo bendruomenė

Balandžio  4-ąją Stupurų kaimo bendruomenės pakviesti talkininkai įrenginėjo bendruomenės patalpų šildymą: išnešė senąjį katilą, išvalė vamzdžius, dūmtraukį ir pajungė projekto  lėšomis įsigytą naująjį šildymo katilą. Katilas išbandytas, patalpos sutvarkytos. Savanoriškus darbus laisvu nuo savo tiesioginio darbo metu atliko 6 žmonės, turintys tokiems darbams būtinos patirties ir įgūdžių.

Savanoriški darbai: siuvimo mašinų paruošimas darbui. 2018-05-18

Savanoriški darbai: siuvimo mašinų paruošimas darbui. 2018-05-18

Savanoriški darbai: lyginimo lentos paruošimas darbui. 2018-05-18


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt