• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 27

Paskelbta: 2021-02-10 13:44:45

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“. Nr. (LEADER-19.2-SAVA-1).
Remiamos veiklos: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra, atsižvelgiant į konkrečioje vietovėje iškilusius gyventojų socialinius poreikius. Tai galėtų būti daugiafunkcinių dienos centrų kūrimas, buitinių paslaugų teikimas, edukacinių programų įgyvendinimas ir kt. Turi būti sukurta darbo vieta.
Paraiškas gali teikti registruoti Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje arba Joniškio rajono savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdantys veiklą Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje (taikoma NVO). Viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninė organizacija, jaunimo organizacija, neįgaliųjų organizacija.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo nuo 2021 m. vasario 15 d. 9.00 val. iki 2021 m. kovo 17 d. 17.00 val
Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) darbo dienomis darbo metu. Karantino metu pareiškėjas pasirašytą vietos projekto paraišką VPS vykdytojos darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžute“ (specialiai įrengta vieta) VPS vykdytojos biuro patalpose. 
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) (išskyrus karantino metu), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt, telefonais: 867906373, 860796377.

.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus

Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Verslo plano forma (FSA 2 priedas)

.

Kvietimo Nr. 27 metu vietos projektų paraiškų negauta.

.

SVARBŪS DOKUMENTAI
VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS, suvestinė redakcija nuo 2020-07-15

SOCIALINIO VERSLO VYKDYMO PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES GAIRĖS

SOCIALINIO VERSLO POVEIKIO MATAVIMO SKAIČIUOKLĖ (EXCEL FORMATU)

SOCIALINIO POVEIKIO MATAVIMO SKAIČIUOKLĖS PILDYMO (EXCEL FORMATU) INSTRUKCIJA


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt