• animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 18

Paskelbta: 2020-05-27 09:45:11

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę VVG teritorijos renginiai skatinantys jaunimo iniciatyvas“ (LEADER-19.2-SAVA-4.1).

Remiamos veiklos: tradicinių VVG teritorijos švenčių organizavimas, kultūros ir meno, sporto kolektyvų veiklos skatinimas, vietos krašto  amatų veiklos skatinimas ir kt.. Renginys gali vykti 2020 arba 2021 metais.

Atkreipiame dėmesį: jei įvertinus gautas paraiškas, keliems vietos projektams skiriama vienoda balų suma, tačiau nepakanka lėšų visiems projektams finansuoti, gali būti taikomi antriniai kriterijai. (daugiau apie antrinius kriterijus)

Paraiškas gali teikti: viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninė organizacija, jaunimo organizacija - registruoti ir vykdantys veiklą Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje (taikoma NVO).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. gegužės 28 d. 9.00 val. iki 2020 m. birželio 29 d. 17.00 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) darbo dienomis darbo metu.

Paraiškos gali būti pateikimos el. paštu, kai pasirašyta vietos projekto paraiška nuskenuojama ir siunčiama VPS vykdytojai elektroninio pašto adresu info@joniskiovvg.lt.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt, telefonais: 867906373, 860796377.

.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus

Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projekto paraiškos forma 

Jungtinės veiklos sutarties forma

„Vienos įmonės“ deklaracija

.

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ NE MAŽIAU KAIP 40 BALŲ SĄRAŠAS

PAK 2020-07-13 posėdžio protokolo nutariamoji dalis dėl pritarimo vietos projektams ir rezervinio sąrašo patvirtinimo

SVARBŪS DOKUMENTAI
VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS, suvestinė redakcija nuo 2020-04-16


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt