• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Apie projektų atrankos antrinius prioritetinius kriterijus

Paskelbta: 2020-05-27 11:55:11

Kaip elgiasi Joniškio VVG, jei įvertinus gautas paraiškas, keliems vietos projektams skiriama vienoda balų suma, tačiau nepakanka lėšų visiems projektams finansuoti?

Tokios situacijos sprendimas yra numatytas Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 95.3 straipsnyje.

Joniškio VVG valdyba turi teisę nuspręsti sudaryti preliminarų antrąjį prioritetinį sąrašą pagal antrinius prioritetinius kriterijus, kurie yra tokie:

   - mažesnė prašoma paramos suma vienai darbo vietai (visam etatui) sukurti;

   - vietos projekto paraiškoje įsipareigojama sukurti daugiau darbo vietų;

   - vietos projekto tikslinė grupė – jauni žmonės;

   - pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽŪFKP 2014–2020 metų finansavimo laikotarpio;

   - pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽŪFKP ir EJRŽF 2007–2013 metų finansavimo laikotarpio;

   - prašoma mažesnės paramos sumos vietos projektui įgyvendinti.

Išsamesnė informacija Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt