• animacija

  Visuotinis susirinkimas

 • animacija

  Valdybos posėdis

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  Projektas Kartos kartu

 • animacija

  VVG susitikimas ir projektų lankymas

Verslumo kompetencijų gerinimas

Paskelbta: 2020-10-05 13:58:18

Kvietimas teikti paraiškas nr. 19
Pareiškėjas: Viešoji įstaiga "Žagarės balselis"
Projekto Nr. JONI-LEADER-1C-MV-19-1-2020
Projekto pavadinimas: Verslumo kompetencijų gerinimas
Pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) Nr.  LEADER-19.2-SAVA-3
Projekto tikslas: Suteikti žinias ir paskatinti vietos gyventojus aktyviai dalyvauti įgyvendinant Vietos plėtros strategiją
Paramos suma: iki  8678 Eur.
Paramos intensyvumas  100 procentų.
Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Projekto pradžia: 2020-10-08
Projekto pabaiga:                    (numatoma 2022-12-31)

Kontrolės laikotarpio nėra


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt