• animacija
 • animacija
 • animacija
 • animacija
 • animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu pažįsta Telšius

 • animacija

  Kartos kartu pažįsta Telšius

Mekių kaimo bendruomenės antro aukšto patalpų pritaikymas vaikų dienos centrui

Paskelbta: 2018-12-10 16:44:21

Kvietimas teikti paraiškas Nr. 5

Pareiškėjas: Asociacija Mekių kaimo bendruomenė
Projekto Nr. JONI-LEADER-6B-JI-5-2-2018

Projekto pavadinimas: Mekių kaimo bendruomenės antro aukšto patalpų pritaikymas vaikų dienos centrui

VPS veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“,kodas „LEADER-19.2-7.2“

Projekto tikslas: atlikti kapitalinį remontą Mekių kaimo bendruomenės patalpose, pritaikant antrą pastato aukštą vaikų dienos centro veikloms vykdyti

Paramos suma: 19 999,00 EUR

Paramos intensyvumas: 79,66 procentų

Projekto trukmė: 5 mėnesiai

Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

.

2019 m. liepa. Prasideda langų ir durų keitimo darbai.

Projektas įgyvendintas!


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt