• animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Planuojami kvietimai 2021 metais

Paskelbta: 2020-11-23 15:43:42

Kasmet lapkritį - gruodį visose Joniškio rajono savivaldybės seniūnijose vykdavo informaciniai renginiai. Joniškio VVG administracijos darbuotojos potencialiems pareiškėjams teikė informacija apie Joniškio VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą, galimybes, planuojamus kvietimus.

Šį rudenį susitikti su potencialiais pareiškėjais seniūnijose nėra galimybės. Aktualią informaciją kviečiame sužinoti Joniškio VVG internetinėje svetainėje.

Įgyvendinant Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategiją, 2021 METAIS PLANUOJAMI KVIETIMAI PAGAL ŠIAS PRIEMONES:

VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“. Priemonės teikiama parama NVO socialinio verslo kūrimui ir plėtrai, atsižvelgiant į konkrečioje vietovėje iškilusius gyventojų socialinius poreikius. Tai galėtų būti daugiafunkcinių dienos centrų kūrimas, buitinių paslaugų teikimas, edukacinių programų įgyvendinimas ir kt.

Priemonei skiriama 19 100 Eur. Būtina sukurti bent 1 darbo vietą.

Didžiausia paramos suma vietos projektui iki 19 100 Eur.

VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius ir paramos gavėjas – pelno siekiantis juridinis asmuo)“.

Priemonės teikiama parama privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimui ir plėtrai. VVG tokia veikla yra priimtina, nes investicijas vykdys privatus asmuo, tuo pačiu neš atsakomybę už kokybišką paslaugų teikimą ir finansavimą. Veiklos sritys, kurios bus remiamos, bus pasirinktos pagal  vietos gyventojų socialinius poreikius:  senjorų namai, jaunimo užimtumo laisvalaikio centas ir kt.

Būtina sukurti bent 1 darbo vietą. Priemonei skiriama 46 466 Eur.

Didžiausia paramos suma vietos projektui iki 46 466 Eur.

VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“, 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti.

Pagal veiklos sritį teikiama parama įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Didžiausia paramos suma vietos projektui iki 40 010 Eur (toks lėšų likutis priemonėje).

VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“, 2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“.

Pagal veiklos sritį teikiama parama įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Didžiausia paramos suma vietos projektui iki 40 010 Eur (toks lėšų likutis priemonėje).

VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 1 veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą. 

Pagal veiklos sritį pagrindinės investicijų sritys, kurioms teikiama parama:

1. investicijos, skiriamos viešiesiems pastatams, statiniams gerinti, atnaujinti, aplinkai tvarkyti, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo, kaimo gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimo;

2. parama pagal priemonę teikiama objektų, kuriose teikiamos paslaugos kaimo vietovėse – prekyviečių, bendruomenės namų, aikščių ir kt. – atnaujinimui ir tvarkymui. Remiamos investicijos, skirtos viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūrine veikla kaime.

Lėšų likutis priemonėje 26 672 Eur.

Didžiausia paramos suma vietos projektui iki 10 000,00 Eur.

.

PRIEMONĖS, KURIOSE ŠIUO METU PRAKTIŠKAI NĖRA LIKĘ LĖŠŲ:

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, 2 veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“;

„NVO ekonominės veiklos skatinimas“;

„NVO socialinės veiklos aktyvinimas“; 

„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“;

„Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, veiklos sritis „VVG teritorijos renginiai skatinantys jaunimo iniciatyvas“.

Detalesnė informacija apie kvietimus pagal šias priemones

.

Šiuo metu įgyvendinamas tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Laukiniai stebuklai“. Projektas vykdomas nuo 2019 m. pavasario. Situacija dėl Covid-19 ir su juo susiję apribojimai projekto partnerių teritorijose (Latvijoje, Suomijoje) neleido baigti projekto įgyvendinimo 2020 metais. Kai kurios projekto veiklos nukeltos į sekančius metus. 2021 m. gegužės mėnesį Joniškio VVG teritorijoje numatoma tarptautinė konferencija „Laukiniai stebuklai“ apie gamtos gėrybių panaudojimą maistui, sveikatinimui, higienai, buities palengvinimui, į kurią kviesime dalyvius iš projekto partnerių teritorijų bei visus besidominčius. 2021 m. rugpjūčio mėnesį planuojama projekto dalyvių išvyka į Suomiją į tradicinį laukinio maisto festivalį.

Šiuo metu įgyvendinamas teritorinio bendradarbiavimo projektas „Kartos kartu“.  Projektas vykdomas 2020-2022 metais. Įgyvendinant projektą bus organizuota:

 1. 12 renginių-žygių gamtoje (po 3 žygius kiekvieno partnerio teritorijoje. Žygiai planuojami  pėsčiomis, vandens turizmo ir dviračiais. Žygiai bus kombinuoti (pvz. pirma diena pėsčiomis,  antra diena plaukimas). Kiekvieno žygio trukmė 2 dienos). Žygiai bus organizuojami vadovaujantis  šiuolaikinėmis technologijomis, pvz. išmaniosiomis programėlėmis, žingsniamačiais ir tt.. ir  laiko patikrintomis priemonėmis: žemėlapiu, kompasu, gamtos stebėjimu. Taip pat ir gaminant maistą – nauji metodai – dujinė viryklė, ir laiko patikrinti metodai – ant laužo.
 2.  4 vienos dienos renginius lauke, visų VVG teritorijose, skatinant jų istorinį ir kultūrinį pažinimą naujomis technologijomis (žaidimai, programėlės ir t.t.)  Žygyje dalyvaujantis jaunimas padeda vyresniems žygio dalyviams išmokti ir naudotis naujomis technologijomis. Naudojantis tradicinėmis teritorijomis, jaunimui padeda vyresnieji.
 3. 8 vienos dienos bendrų veiklų stovyklas kulinarijos tema. Kulinarinis regionų paveldas, tradicinių patiekalų gamybos mokymai. Naujos idėjos ir kulinarinės mados.
 4. 4 vienos dienos bendrų veiklų stovyklas Lietuvos regionų folkloro tema. Dalyviai mokysis liaudies dainų, šokių, žaidimų. Dalyviai gaus žinių ir motyvacijos, kaip juos įtraukti į šiuolaikinį gyvenimą: pvz. naktišokiai – valstybinių švenčių šventimo būdas, sutartinių giedojimo grupės kaip bendravimas ir psichologinė pagalba ir tt.
 5. 4 vienos dienos bendrų veiklų stovyklas fotografijos tema. Dalyviai, vadovaujami profesionalaus fotografo, mokysis portretinės, daiktų, renginių, gamtos fotografavimo savo turimais fotoaparatais ir telefonais. Gaus žinių apie skaitmeninį nuotraukų tvarkymą.
 6. Projekto dalyvių susitikimo renginį projekto rezultatams apibendrinti ir pridėtinei vertei aptarti.

2021 metais planuojamos projekto "Kartos kartu" veiklos: fotografijos stovyklos Joniškio, Molėtų, Telšių rajonų VVG teritorijose; kulinarijos stovyklos Joniškio, Prienų, Molėtų, Telšių rajonų VVG teritorijose; folkloro stovyklos Molėtų ir Telšių rajonų VVG teritorijose; vienos dienos renginys Telšių rajono VVG teritorijose ir dviejų dienų žygiai Joniškio, Prienų, Molėtų, Telšių rajonų VVG teritorijose.

Daugiau informacijos: http://www.joniskiovvg.lt/ 

El. paštas: info@joniskiovvg.lt

Nijolė Valuckienė 8 679 06373, 8 612 97931

Rimantė Misiūnienė 8 687 13329, 8 607 96377


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt