• animacija

  Įkvėpti praeities, žvelgdami į ateitį

 • animacija

  Laukiniai stebuklai

 • animacija

  Laukiniai stebuklai

 • animacija

  Laukiniai stebuklai

 • animacija

  Laukiniai stebuklai

 • animacija

  Laukiniai stebuklai

 • animacija

  Žolinių šventė Jurdaičiuose

Data: 2019-09-18 16:55:22Juodeikiečiai įgyvendino Žemės ūkio ministerijos finansuojamą projektą2019 metus Seimas paskelbė išnykusių kaimų (vietovardžių) metais.  Bendruomenė parengė ir įgyvendino projektą „Išnykusių kaimų alėjos įrengimas“, kuriam 5000 eurų finansavimą skyrė Žemės ūkio ministerija.  Juodeikiečiai, padedami seniūnijos ir kaimyninės GaiData: 2019-09-18 16:50:18Apie laukinius rudens stebuklusRugsėjo mėnesį įvyko dvi projekto „Laukiniai stebuklai“ paskaitos iš rudens ciklo, kurias skaitė lektorė Kristina Šilinskienė. Rugsėjo 9-ąją projekto dalyviai iš Joniškio VVG ir Utenos RVVG susitiko Žagarėje. Šį kartą dėmesio centre buvo rudeninės laukinės valgomos uoData: 2019-09-05 09:37:15Vykdydami projektą „Įkvėpti praeities, žvelgdami į ateitį”, išgyveno yProjektas „Įkvėpti praeities, žvelgdami į ateitį” (paraiškos Nr. JONI-LEADER-6B-JKV-16-4-2018) įvykdytas sėkmingai. Sporto klubo “Žvelgaitis” jaunimas, tęsdamas kultūros ir sporto tradicijas Žagarėje, suorganizavo spartakiadą su žagariečių pamėgtomis Data: 2019-09-02 13:25:11Vyko VVGT susirinkimasKauno rajone Rokuose rugpjūčio 28 d.įvyko vietos veiklos grupių tinklo (VVGT) visuotinis narių susirinkimas. Vietos veiklos grupių tinklas vienija Lietuvoje veikiančias vietos veiklos grupes, atstovauja bendriems interesams, skatina šalies ir tarptautinį VVG bendradarbiavimą, daData: 2019-08-26 12:29:13Netekome VVG narės Nijolės Gusienės 2019 m. rugpjūčio 23 d. netekome Nijolės Gusienės, patikimos bendražygės, Joniškio VVG narės, pilietinės visuomenės atstovės. Nijolė Gusienė nuo pat Joniškio VVG įkūrimo iki paskutinio atodūsio buvo aktyvi asociacijos narė, dalyvaudavo įvairiose veiklose, palaikė Žagarės bendr
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt