• animacija
Data: 2021-04-16 08:30:19Skaistgiryje imtas donorų kraujasMinint Pasaulinę sveikatos dieną Skaistgirio moterų draugija ,,Versmė", dalyvaujanti respublikiniame projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse", organizavo Donorų dieną. Tą dieną sulaukta dvidešimt septynių donorų. Nacionalinio kraujo centro medikams atlikus tyrimus, pData: 2021-04-16 08:24:34Saugaus eismo dieną prisiminusSkaistgirio moterų draugija ,,Versmė", dalyvaujanti respublikiniame projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse", Saugaus eismo dieną kartu su bendruomenės pareigūnais Daina Kaminskiene ir Sigitu Petraičiu išsiruošė į reidą pasidairyti ar saugiai elgiasi kelyje gyventojai. Data: 2021-04-12 12:13:45Primename apie užbaigtų projektų ataskaitų teikimąPrimename, kad vietos projektų pareiškėjai kiekvienais kontrolės laikotarpio metais turi pateikti užbaigtų projektų metines ataskaitas.  Ataskaitos teikiamos VPS vykdytojai Joniškio r. VVG iki gegužės 1 d. Ataskaitas galima pateikti skenuotas su papildomais dokumentais el.Data: 2021-03-31 16:33:13Dalyvavo projekto „Vietos amatai ir natūralūs produktai" renginyjKolegų ir mielų bičiulių Utenos RVVG kvietimu, joniškiečiai dalyvavo projekto „Vietos amatai ir natūralūs produktai" baigiamajame renginyje, kuris vyko nuotoliniu būdu. Vykdydami projektą, uteniškiai ne kartą lankėsi Joniškio VVG teritorijoje, susipažindami su mūsų beData: 2021-03-31 08:41:15Joniškio VVG valdyba nebegali priimti sprendimųKovo 25 d. Joniškio rajono savivaldybės taryba atšaukė iš Joniškio VVG valdybos valdžios deleguotus atstovus: administracijos direktorę Valę Kulvinskienę, savivaldybės tarybos narius Mindaugą Balčiūną ir Romą Karūžną. Sprendimas padarytas atsižvelgiant į jų prašymus. VVG valdybą
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt