Data: 2017-03-23 09:49:06Dalyvauta susitikime su kitų rajonų VVGKovo 22 d. Tytuvėnuose (Kelmės raj.) vyko vietos veiklos grupių susitikimas aktualiems klausimams aptarti. Tradiciškai susitikime dalyvavo - Kelmės, Joniškio, Pakruojo, Akmenės, Šiaulių, Radviliškio, Raseinių, Mažeikių rajonų VVG atstovai ir administracijos darbuotojai. Šį sykį dData: 2017-03-20 15:05:36 Valstybės parama kaimo bendruomenių projektamsNuo kovo 10 d. pradedamos rinkti kaimo bendruomenių paramos paraiškos gauti finansavimą pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Paraiškos galima teikti iki balandžio 10 d. Kvietimas teikti paramos paraiškas skelbiamas pagal 2017 metų Data: 2017-03-20 14:38:48Kvietimas Nr. 1: gauta 11 paraiškųĮ kvietimą Nr. 1 teikti vietos projektus gauta 11 pirminių vietos projektų paraiškų. VPS priemonei „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „ Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ gautos 2 paraiškos. Bendra prašomos paramos suma vietos prData: 2017-03-20 11:11:18Įvyko Joniškio VVG narių visuotinis susirinkimas2017 m. kovo 9 d. įvyko Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas. Dalyvavo 40 VVG narių. Susirinkime patvirtintos 2016 metų veiklos ir finansinės ataskaitos, VVG programa 2017 metams. Joniškio VVG pirmininke ketveriems metams vienbalsiai iData: 2017-03-08 21:29:02Joniškio VVG vyksta mokymai pareiškėjamsPaskelbus kvietimą teikti paraiškas vietos projektams, Joniškio VVG organizavo mokymus potencialiems pareiškėjams. Kvietimas teikti paraiškas yra pagal kelias Vietos plėtros strategijos priemones ir veiklos sritis: parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti, parama ne ž
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt