• animacija

  Kartos kartu Molėtuose

 • animacija

  Kartos kartu Molėtuose

 • animacija

  "Vaikai užauginti" savanorių susitikimas

 • animacija

  "Vaikai užauginti" savanorių susitikimas

 • animacija

  Projekto "Kartos kartu" partneriai

 • animacija

  Kartos kartu. Fotostovykla

 • animacija

  Kartos kartu. Fotostovykla

 • animacija

  VVG valdybos posėdis

 • animacija

  Kartos kartu. Folkloro diena Rudiškiuose

 • animacija

  Vaikai užauginti Gaižaičiuose

 • animacija

  Kartos kartu. Folkloro diena Rudiškiuose

 • animacija

  Šiaulių krašto atstovai VVG tinklo konferencijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Projektas "Vaikai užauginti"

 • animacija

  Projektas "Vaikai užauginti"

 • animacija

  Laukiniai stebuklai. Videoreceptų filmavimas

 • animacija

  Laukiniai stebuklai. Videoreceptų filmavimas

 • animacija

  VVG susitikimas Pakruojyje

Data: 2020-10-19 10:26:07Lankėmės Molėtų krašteTeritorinio bendradarbiavimo projekto „Kartos kartu“ veiklos šį rudenį vyko itin intensyviai. Spalio 14-ąją projekto partneriai Molėtų VVG pakvietė į istorinio - kultūrinio pažinimo renginį. Taikydami tiek tradicinius, tiek šiuolaikinėmis technologijomis grįstus metodData: 2020-10-13 15:28:16Kviečiame pažinti kulinarinį regionų paveldąVykdydami teritorinio bendradarbiavimo projektą "Kartos kartu", kviečiame pažinti kulinarinį regionų paveldą. Tradiciniai regionų patiekalai, naujos idėjos ir kulinarinės mados - šių temų atskleidimas numatytas kiekvieno partnerio teritorijoje. Kviečiame patyrinėti PriData: 2020-10-12 10:00:18Įgyvendintas dar vienas Skaistgirio miestelio bendruomenės projektasŠiais metais Skaistgirio miestelio bendruomenė parengė projektą „Patraukli aplinka - darni bendruomenė“ pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Bendra projekto vertė 5628,93 Eur: LR žemės ūkio ministerija skyrė 5000,00 Eur, JData: 2020-10-12 09:49:00Skaistgirio miestelio bendruomenė įgyvendino projektą „Patraukli aplinSkaistgirio miestelio bendruomenė parengė projektą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metais projektų atrankios konkursui pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ ir gavusi finansavimą įgyvendino  projektą Data: 2020-10-07 11:54:02Su Sūduvos krašto folkloru supažindino kanklininkaiSpalio 6-ąją projekto „Kartos kartu“ dalyviai rinkosi į vienos dienos folkloro stovyklą Skriaudžiuose, Prienų rajone. Skriaudžių kaimą žino kiekvienas, bent kiek domėjęsis liaudies tradicijomis ir folkloru – jame jau 114 metų yra kanklininkų ansamblis. Šis in
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt