Data: 2017-04-19 15:48:26Vyko seminaras apie VVG bendradarbiavimo galimybesJoniškio VVG administracijos darbuotojos dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuojamame seminare, kuriame buvo nagrinėjamos paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projeData: 2017-04-14 15:09:58Susitikime su NMA aptartos aktualijosBalandžio 11 d. Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė ir projekto administratorė Rimantė Misiūnienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros susitikime su vietos veiklos grupių atstovais, kuriame buvo aptariamas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės &bData: 2017-04-14 14:43:19Joniškio rajono kaimo bendruomenės tikisi nacionalinės paramos Septynios Joniškio rajono kaimo bendruomenės Žemės ūkio ministerijai pateikė paraiškas gauti finansavimą pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Kirnaičių kaimo bendruomenė ir Blauzdžiūnų kaimo bendruomenė „Ąžuolynas“ tikiData: 2017-04-14 13:50:20Įvyko Stupurų kaimo bendruomenės susirinkimasBalandžio 7 d. įvyko Stupurų kaimo bendruomenės visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Susirinkimo metu buvo pristatyta ir patvirtinta 2016 metų finansinė ir veiklos ataskaita. Bendruomenės pirmininkė L. Vyšniauskaitė pasidžiaugė prasminga bendruomenės veikla ir aktyviaData: 2017-04-06 08:14:17Skirkite savo 2 procentus Joniškio VVGKaip ir kasmet, nuoširdžiai prašome skirti 2 procentus sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) asociacijai Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Kiekvienas mokesčių mokėtojas g
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt