Data: 2017-08-14 13:16:05Filmų vakaras StupuruoseRugpjūčio 12-oji – Tarptautinė jaunimo diena. Šią dieną visame pasaulyje renginiais ir kitokia veikla siekiama atkreipti daugiau dėmesio į jaunimo problemas, skatinti jaunimą aktyviau dalyvauti visuomeninėje veikloje. Šios gražios šventės išvakarėse, rugpjūčio 11-osios vakaData: 2017-08-09 11:26:33Įgyvendinant projektą organizuota tradicinė kraštiečių šventė BlauzdžiBlauzdžiūnų kaimo bendruomenė jau nuo 2010 metų organizuoja tradicines kraštiečių šventes, į kurias noriai renkasi vietos gyventojai ir tie, kurie gimė ir augo šiame kaime. Tai yra puiki proga susirinkti ir pabendrauti vietos gyventojams, atvažiuoti į kaimą tiems, kurie čia užaugData: 2017-08-09 08:32:15Lankytasi Utenos RVVGRugpjūčio 2-ąją Joniškio VVG administracijos darbuotojos Nijolė Valuckienė, Rimantė Misiūnienė ir Dalia Motik lankėsi Utenos regiono vietos veiklos grupėje ir susitiko su kolegėmis. Aptartos VPS įgyvendinimo aktualijos, diskutuota dėl vietos projektų, pateiktų  pagal vietos Data: 2017-08-03 17:17:41Rygos lietuviai viešėjo ŽvelgaičiuoseLiepos jau išbarstė žiedlapius, medaus nektaras saugomas aviliuose, ošia Butlieriaus dvaro liepos, o po jomis kasmet renkasi Žvelgaičių kaimo bendruomenė švęsti Oninių. Kasmet kviečiasi vis kitus svečius, kurie dovanoja nuotaikingą koncertą. Šiemet Žvelgaičiuose paviešėti sutiko Data: 2017-08-03 17:03:13Draugystės vakaras RamoškiuoseRamoškių kaimo bendruomenė pati mažiausia tarp Skaistgirio seniūnijos kaimų bendruomenių. Nors ir mažiausia , bet savo tradicijas turi: kasmet organizuoja draugystės vakarą,  sutampantį su Oninėmis.  Eilę metų draugystės vainiką pynė Alsių, Lankaičių ir Ramoškių kaim
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt