• animacija
Data: 2018-01-15 15:47:20Teritorinio bendradarbiavimo projektui parama neskirtaNacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos informavo Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupę, kad mūsų teiktas projektas "Palankios aplinkos turizmo plėtrai kūrimas taikant LEADER metodą skirtinguose Lietuvos regionuose", pateiktas 2017 m. biržData: 2018-01-15 11:23:12Projektų atrankos komitetas svarstė 1 kvietimo paraiškasSausio 10 d. susirinkusi Joniškio VVG valdyba posėdžiavo kaip vietos projektų atrankos komitetas. Dalyvavo 9 komiteto nariai bei vienas vietos projekto pareiškėjas. Nuotoliniu budu (per skype) komiteto posėdį stebėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros  vyr. specialistės KristinData: 2018-01-10 11:22:23Skaistgiriečiai negaili laiko eismo saugumui bendruomenėse puoselėtiSkaistgirio susivienijimas, vadovaujamas Skaistgirio moterų draugijos „Versmė“,  sėkmingai dalyvauja respublikiniame eismo saugumui bendruomenėse skirtame projekte. Skaistgirio filialo bibliotekininkės Lijana Degimienė ir Jolanta Jatulienė laikotarpį nuo lapkričiData: 2018-01-09 09:35:00Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ (Data: 2018-01-03 15:24:41Pasirašyta pirmoji vietos projekto vykdymo sutartis2017 m. gruodžio 29 d. Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė ir projekto vykdytojas Arūnas Činčys pasirašė pirmąją vietos projekto vykdymo sutartį. Arūnas Činčys įgyvendins projektą "Žiurkiemis - aktyvaus laisvalaikio ir pramogų parkas" pagal VPS 1 prioriteto pri
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt