• animacija
 • animacija
 • animacija
 • animacija
 • animacija

  Posėdžiauja projektų atrankos komitetas

 • animacija

  Posėdžiauja projektų atrankos komitetas

 • animacija

  Posėdžiauja projektų atrankos komitetas

 • animacija

  Posėdžiauja projektų atrankos komitetas

 • animacija

  Posėdžiauja projektų atrankos komitetas

Data: 2018-02-28 09:30:04Paprastas kvietimas teikti vietos projektus nr. 9Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos“ priemonės veiklos sritį „Parama ne žData: 2018-02-26 13:50:1713 kaimo bendruomenių tikisi nacionalinės paramos13 Joniškio rajono kaimo bendruomenių atsiliepė į Žemės ūkio ministerijos skelbtą kvietimą ir pateikė projektų paraiškas. Skaistgirio miestelio, Ziniūnų "Obelėlė", Juodeikių, Kirnaičių kaimo bendruomenės tikisi paramos renginiams. Kepalių kaimo bendruomenė "AšvinData: 2018-02-26 11:22:28Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Ūkio ir verData: 2018-02-26 10:28:51Susitikimas Nacionalinėje mokėjimų agentūrojeVasario 22 d. Joniškio VVG administracijos darbuotojos Nijolė Valuckienė, Rimantė Misiūnienė ir Dalia Motik dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotame susitikime su vietos veiklos grupių atstovais. NMA specialistai dalijosi Verslo planų vertinimo patirtimi, pabrėžė, Data: 2018-02-26 09:48:45Skaistgirio susivienijimas projekte „Eismo saugumas bendruomenėse – 20Skaistgiriečiai šešerius metus dalyvauja respublikiniame projekte „Eismo saugumas bendruomenėse“, kurį organizuoja Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, o vykdo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Šiemet  į susivienijimą, kurį koordinavo Ska
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt