• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
  • animacija
Data: 2024-07-11 19:19:09Žagarėje atgijo naktigonės papročiai Prie Žagarės dvaro vėjo malūno atgijo senieji naktigonės papročiai ir tradicijos. Tokios kaip žirgų maudynės, būrimasis prie laužo, tradicijų pažinimas ir gaivinimas, amatų pristatymai, edukacijos, žaidimai ir muzikinės programos, atspindinčios senovės lietuvių pasaulėžiūrą ir viData: 2024-07-08 10:50:09Linkaičių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „ŠVARA JUMS“Patrauklios ir tvarkingos kaimo bendruomenės namų patalpos didina patrauklumą, jos yra matomos, atspindi susibūrusių  žmonių poreikius ir kultūrą. Kaime didėja gyventojų lūkesčiai ir noras gyventi sutvarkytose ir prižiūrėtose patalpose, kurios reikalauja nuolatinės priežiūroData: 2024-06-26 13:59:12Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos priemonę NVO ekonominės veiklos skatinimas (priemonė bendruomeniniam verslui) Remiamos veiklos: PaData: 2024-06-26 13:34:19Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos priemonę Parama ne žemės ūkio verslo plėtrai. Remiamos veiklos: remiama esamų verslų plėtra, apimaData: 2024-06-26 13:14:49Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos priemonę Parama ne žemės ūkio verslo pradžiai. Remiamos veiklos: Naujų verslų kūrimas kuriant nauj
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt