Data: 2021-03-05 19:12:23Moderni produktų apdorojimo įranga pasiekė Stupurų kaimo bendruomenęStupurų kaimo bendruomenei nauji 2021 metai prasidėjo darbingai. Nestokojantys idėjų stupuriškiai nutarė ir toliau plėsti savo veiklą maisto gaminimo srityje. Sena svajonė išbandyti liofiliatorių jau išsipildė. Stupurų kaimo bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą " ProdukData: 2021-03-03 14:49:36Valdybos narių atšaukimas stabdytų VPS įgyvendinimą2021 m. vasario 25 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje meras Vitalijus Gailius kreipėsi į Tarybos narius, kurie yra deleguoti į Joniškio VVG valdybą, kviesdamas juos priimti sprendimą dėl tolesnio dalyvavimo valdybos veikloje ir siūlydamas parengti savivaldybės tarybData: 2021-03-01 09:10:25Papasakokite apie savo gaminamus produktus, vykdomas veiklasDalinamės VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros kvietimu pateikti informaciją apie kaimo bendruomenių ir kitų kaimo gyventojų gaminamus išskirtinius vietos produktus, sukurtas bei vykdomas edukacijas ir kitas veiklas. Kaimo bendruomenės, jos narių ir kitų kaimo gyventojųData: 2021-02-22 15:35:21Kriukuose įkurta poilsio zonaKriukų kaimo bendruomenė "Šešėvė" įgyvendino projektą "Poilsio ir laisvalaikio zonos prie tvenkinio Kriukų miestelyje sukūrimas" pagal Joniškio VVG VPS veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Bendruomenės pData: 2021-02-22 10:26:37Rudiškių bendruomenėje skatinama ekonominė veiklaRudiškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Ekonominės veiklos skatinimas Rudiškių bendruomenėje“ pagal Joniškio rajono partnerystės Vietos veiklos grupės vietos strategijos priemonę „NVO ekonominės veiklos skatinimas“. Įsigytas  aplinkos priež
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt