• animacija
 • animacija

  Laukiniai stebuklai

 • animacija

  Laukiniai stebuklai

 • animacija

  Laukiniai stebuklai

 • animacija

  54+mokymai

 • animacija

  54+ mokymai Gaižaičiuose

 • animacija

  54+ mokymai

 • animacija

  54+ mokymai

Data: 2019-05-21 09:05:32Dalyvauta susitikime su NMA specialistaisGegužės 16-ąją Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė ir projekto administratorė Rimantė Misiūnienė kartu su kitų vietos veiklos grupių atstovais dalyvavo darbiniame susitikime su Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistais. Susitikimą organizavo NMA aktualių einamųjų klausiData: 2019-05-20 13:44:20Tarptautinis žemdirbių ir kaimo bendruomenių festivalis „Tas kraštas L2019 m. birželio mėn. 8 dieną K V I E Č I A M E kaimo parke, sporto aikštyne Kirnaičiuose, Kepalių seniūnijoje, Joniškio rajone Gerbiami žemdirbiai, kaimo bendruomenės,        Kirnaičių kaimo bendruomenė kartu su Lietuvos ŽŪR organizuoja traData: 2019-05-16 14:15:19Vyko paskaitos apie valgomus laukinius augalusJoniškio VVG kartu su Utenos RVVG įgyvendindama tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Laukiniai stebuklai“, surengė jau dvi paskaitas apie pavasarį valgomus laukinius augalus. Su pavasarį valgomais žiedais, lapais ir stiebais supažindino lektorė Kristina ŠilinskiData: 2019-05-16 10:49:54Kviečiame išmokti tvarkyti skaitmenines nuotraukasKviečiame į mokymus "Skaitmeninių nuotraukų tvarkymas" gegužės 23 d. 17:30 val. Joniškio Žemės ūkio mokykloje. Susipažinsime su skaitmeninio nuotraukų redagavimo programomis, praktiškai išmoksime jomis naudotis. Dalyviai gaus pažymėjimus ir dovanų. Registruokitės Data: 2019-05-14 13:00:02LEADER obelaitė jau žydi2016 metais iš Žemės ūkio ministerijos organizuotos konferencijos „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau!“ Joniškio VVG valdybos pirmininkė Loreta Česnauskienė ir valdybos narė Diana Užkuraitienė į Joniškį parvežė simbolinę organizatorių dovaną - obelai
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt