Data: 2016-10-17 15:02:10„Išaukštinkim žemę ir žmogų“Ruduo papuošė žemę lapų auksu, o darbštūs kaimo žmonės gali daugiau laiko skirti pramogoms. Didieji darbai jau nudirbti- javai aruoduose, daržo gėrybės rūsiuose, o gardžios vasarą primenančios uogienės sumanių šeimininkių kamarėlėse. Graži ir prasminga proga švęsti. Tad spalio 15Data: 2016-10-17 13:54:48VVG atstovai susitiko Joniškio rajoneSpalio 12 d. įvyko tradicinis neformalus Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas aktualiems klausimams aptarti. Šį kartą į susitikimą sukvietė Joniškio VVG. Atvyko Šiaulių, Pakruojo, Radviliškio, Akmenės, Kelmės, Raseinių vietos veiklos grupių administracijos darbuotojaData: 2016-10-12 16:30:01Seminare gilintasi į viešųjų ir privačių interesų derinimąSpalio 11 d. Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė ir viešųjų ryšių specialistė Rimantė Misiūnienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuojamame seminare „Viešųjų ir privačių interesų derinimas VVG veikloje, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos Data: 2016-10-05 11:28:52Rūpestis eismo saugumuSkaistgirio seniūnijos nevyriausybinės organizacijos kartu su Šv. Jurgio parapija šiemet susijungė į susivienijimą dalyvauti respublikiniame projekte konkurse "Eismo saugumas bendruomenėse", kurį įgyvendina Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Artėjant tamsiąjam rudens Data: 2016-10-03 11:43:08Skaistgiryje minėta keliautojų ir vairuotojų dienaPaskutinį rugsėjo savaitgalį Skaistgirio Šv. Jurgio parapijos tikintieji kartu su parapijos klebonu Andriumi Trakšeliu paminėjo keliautojų ir vairuotojų dieną. Klebonas kvietė būti saugiems kelyje, maldoje prisiminti šeimas, kurios paliestos nelaimių kelyje. Po Šv. Mišių buvo šv
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt