• animacija
 • animacija
 • animacija

  Kirnaičių kaimo bendruomenės gimtadienis

 • animacija

  Savanoriški darbai Ziniūnuose

 • animacija

  VVG valdybos posėdis

 • animacija

  VVG valdybos posėdis

 • animacija

  VVG valdyba renkasi į posėdį

 • animacija

  VVG valdyba renkasi į posėdį

Data: 2018-05-22 15:47:55Sekminės SkaistgiryjeTris dienas Skaistgirio Šv. Jurgio parapija šventė Sekmines. Jau tapo tradicija Sekminių išvakarėse sutikti vis naują Skaistgiryje gyvenančios ir kuriančios tautodailininkės Virginijos Kutkienės parodą ir išvysti vis naują Skaistgirio mėgėjų teatro vadovaujamo režisierės Vidos NoData: 2018-05-21 10:39:59Sveika siela- sveikas žmogusStupurų kaimo bendruomenė įgyvendina naują projektą "Sveika siela - sveikas žmogus". Projektas finansuojamas nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Skirta 180 eurų parama. Projekto tikslas yra tausoti, saugoti irData: 2018-05-15 14:33:57Skirta nacionalinė parama kaimo bendruomenėmsKaip vieną pagrindinių savo uždavinių Žemės ūkio ministerija įvardija prisidėjimą prie kaimo bendruomenių veiklos, jų puoselėjamų vertybių išsaugojimo, nes veikli kaimo bendruomenė – tai ne tik dovana vietovei, bet ir visai valstybei. Juk iš čia atėję pagrindiniai papročiaiData: 2018-05-15 11:52:21Pirmasis projekto „Vaikai užauginti“ dalyvių susitikimasGegužės 14-ąją įvyko Joniškio VVG vykdomo projekto „Vaikai užauginti“ renginys, į kurį rinkosi projekto tikslinę grupę atitinkantys dalyviai – tiems, kuriems jau suėjo 55 metai, bet dar ne pensinis amžius. Tai buvo pirmasis dalyvių susitikimas, kuriame pristatėmData: 2018-05-15 09:30:04Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 10Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ (
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt