Data: 2016-08-22 13:46:40Skaistgiryje Žolinių dieną pašventinti stogastulpiai Rugpjūtis garsėja Žolinių atlaidais. Tą dieną nepabūgę lietaus dušo iš atokiausių kampelių į gimtosios parapijos bažnytėlę skubėjo Skaistgirio parapijos tikintieji.  Šv. Jurgio bažnytėlė senokai buvo sulaukusi tiek sugrįžusių savo vaikų. Išklausę parapijos klebono Andriaus TData: 2016-08-22 11:34:39Skakų kaimo bendruomenė susirenka per ŽolinesŽolinės Skakuose – tradicinė šventė, per kurią pabūti kartu kaimo bendruomenė susirenka nuo pat susikūrimo. Tai vasaros ir rudens sandūra, padėkos už visas vasaros gėrybes, derliaus paaukojimo ir pašventinimo, o kartu ir atsisveikinimo su želmenimis bei gėlynais šventė. Data: 2016-08-22 10:28:44Dalyvauta Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminareRugpjūčio 18  d. Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė ir viešųjų ryšių specialistė Rimantė Misiūnienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuojamame  seminare „Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę  ,,ŪkioData: 2016-08-16 15:59:28Juodeikių kaimo bendruomenė paminėjo veiklos dešimtmetį Rugpjūčio 12-ąją Juodeikių kaimo bendruomenė paminėjo veiklos dešimtmetį. Šiuo metu bendruomenėje yra 53 nariai – per visą veiklos laikotarpį jų skaičius beveik nesikeitė.  Nuo pat įsikūrimo Juodeikių bendruomenei vadovauja Eglė Ginkuvienė. Jaukaus ir gražaus šventinioData: 2016-08-16 14:58:07Vasaros palydėtuvės teatrališkaiIlgasis rugpjūčio savaitgalis Gasčiūnuose prasidėjo tradicine nuo 2011 m. organizuojama teatro švente, kurioje šiais metais dalyvavo svečiai iš Šeduvos ir Jonavos. Nuo ryto besiruošiančius šventės organizatorius lydėjęs vasariškas lietus tarsi pagal užsakymą nuo vidurdienio pasis
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt