Data: 2017-12-12 10:40:25Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ (Data: 2017-12-12 08:30:36Kalėdinė nuotaika StupuruoseKai miestai ir kaimai įžiebia savo eglutes, o radijo bangomis ima sklisti Kalėdinės melodijos, Stupurų kaimo bendruomenė sukviečia visus - mažus ir didelius- į linksmą Kalėdinę popietę. Smagu visiems pabūti kartu, pasidžiaugti artėjančiomis šventėmis ir pakuždėti savo slapčiausiąData: 2017-12-11 09:24:10Laikas prasmingiems darbamsGruodžio penktą dieną visame pasaulyje minima tarptautinė savanorių diena. Lietuva, pagerbdama savo šalies savanorius, pakvietė visus į padėkos renginį „Šimtmečio dovanos Lietuvai“, kuris vyko Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje. Stupurų kaimo bendruomeData: 2017-12-01 13:02:31Įvyko Joniškio VVG konferencijaLapkričio 30-ąją įvyko Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės metinė konferencija. Bendrą vietos plėtros strategijų įgyvendinimo situaciją Lietuvoje apžvelgė dr. Vytautas Mickus, kuris daug metų bendradarbiauja su skirtinguose Lietuvos regionuose veikiančiomis vietData: 2017-11-30 10:24:03Viešosioms erdvėms tvarkyti – visas komplektas priemoniųRajono savivaldybės administracija, įgyvendinanti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ iki 2017 m. rugpjūčio 25 d. kvietė rajono teritorijoje registruota
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt