• animacija
 • animacija

  Atsinaujinusi VVG valdyba

 • animacija

  Himnas Reibiniuose

 • animacija

  Verslumo skatinimas Stupuruose

 • animacija

  Mindauginės

Data: 2018-07-17 15:46:55Savanoriai susirinko vidurio įsivertinimuiLiepos 16-17 dienomis vyresnio amžiaus žmonės, savanoriaujantys pagal projektą „Vaikai užauginti“ susirinko į vidurio mokymus, kurių tikslas – tobulinti savo veiklą, aptarti ir analizuoti patirtis, stiprinti motyvaciją, įsivertinti. Mokymus vedė lektorė Indrė SaData: 2018-07-17 08:21:17Sporto šventė MindauginėsJau daugiau kaip du dešimtmečius Mindaugiuose yra švenčiama karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. O prasidėjo viskas nuo eilinių kaimo vaikinukų, kurie mėgo spardyti kamuolį mokyklos stadione. Pamažu visa tai peraugo į sporto varžybas, vadinamas mindauginėmis. Susikūrus MindaugData: 2018-07-12 10:08:11Sveiki sugrįžę į Mindaugius!Mindaugių kaimo bendruomenė, savo veiklą skaičiuojanti nuo 2003 metų, šiais metais mini veiklos 15 metų sukaktį. Nenuilstantis bendruomenės pirmininkas Kostas Joniškis, pasitaręs su aktyviausiais bendruomenės nariais, nusprendė surengti šventę. Kraštiečių šventei suorganizuoti beData: 2018-07-12 08:43:31Valstybės dieną priminta ir apie saugų eismąLiepos šeštosios vakarą viso pasaulio lietuviai būrėsi giedoti Lietuvos himną.  Į šią didžiulę minią įsijungė Skaistgirio miestelis ir seniūnijos kaimai.  Aikštėje prie Skaistgirio kultūros namų pražydo trispalvei  dobilų lapai. Į tolį sklido lietuvių liaudies danųData: 2018-07-10 14:32:40Rinkosi atsinaujinusios sudėties VVG valdybaNuo liepos mėnesio Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė turi dalinai atsinaujinusią valdybą, kurios nariai išrinkti visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame gegužės 23-ąją. Kas treji metai Joniškio VVG valdyba turi atsinaujinti trečdaliu, be to turi būti išlaiky
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt