Data: 2017-05-29 10:02:15Skaistgiryje startavo projektas ,,Eismo saugumas bendruomenėse-2017“Šešti metai Skaistgirio moterų draugija,,Versmė“ dalyvauja respublikiniame projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse“ . Šiemet drauge dalyvauti projekte susijungė Skaistgirio Šv. Jurgio parapija, Joniškio savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filialData: 2017-05-15 13:50:57Birželio 10-ąją kviečiame į Kirnaičius2017 m. birželio mėn. 10 dieną K V I E Č I A M E į Tarptautinį žemdirbių ir kaimo bendruomenių festivalį „Sportuok, jaunime visos Lietuvos...“   Kirnaičių kaimo bendruomenė kartu su Lietuvos ŽŪR organizuoja tradicinį, jau vienuoliktąjį, tarptautinį žemData: 2017-05-03 15:31:23Ziniūnuose paminėtos JurginėsJurginės (Jorė, Jūrė) – tai lietuviška pavasario žalumos šventė, minima balandžio 23 dieną. Šią dieną Ziniūnų kaimo bendruomenės „Obelėlė“ Ežeikių kaimo gyventojai pakvietė į smagią ir nuotaikingą šventę. Ežeikių kaime 2009 m. buvo pastatytas šv.Jurgio koplytstuData: 2017-05-02 11:45:13Kvietimas Nr. 2: gautos 2 paraiškosĮ antrą kvietimą teikti vietos projektus gautos 2 pirminių vietos projektų paraiškos. Kvietimas buvo skelbtas VPS priemonei „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „ Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. Bendra prašomos paramos suma vieData: 2017-04-26 10:32:48Susitikimas su Utenos RVVGBalandžio 25-ąją Joniškio VVG administracijos darbuotojos Nijolė Valuckienė, Rimantė Misiūnienė, Dalia Motik ir Joniškio VVG valdybos pirmininkė Loreta Česnauskienė dalyvavo susitikime su kolegomis iš Utenos regiono vietos veiklos grupės. Aptartos VPS įgyvendinimo aktualijos, dis
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt