Data: 2017-09-18 11:23:01Susitikimas Nacionalinėje mokėjimo agentūrojeRugsėjo 14 d. Joniškio VVG administracijos darbuotojos Nijolė Valuckienė, Rimantė Misiūnienė, Dalia Motik susitiko su Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus patarėja Beata Zemska, kuri nuo rugsėjo mėnesData: 2017-09-18 10:39:31Neužmirštamos akimirkos JuodeikiuoseJuodeikiai atokus rajono kampelis, į kurį kiekvieną rugsėjo aštuntąją suvažiuoja gausus būrys žmonių nusilenkti  Lietuvos kunigaikščiui Vytautui Didžiajam.  Juodeikių kaimo bendruomenė kartu su Šv. Jono Krikštytojo parapija bei Žagarės kultūros centro darbuotojais tą diData: 2017-09-06 11:19:47Pošupiečiai pasipuoš tautiniais kostiumaisAsociacija „Pošupių kaimo bendruomenė“ baigė įgyvendinti projektą, finansuojamą Valstybės biudžeto (1476,64 Eur) ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto (283,36 Eur) lėšomis. Projekto, parengto pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimData: 2017-09-05 09:18:25Kviečiame į sūrių ir vyno degustavimo šventę!Jau devintą kartą Joniškio rajono Asociacija „Pošupių kaimo bendruomenė“ organizuoja kulinarinio paveldo šventę „Sūrių ir vyno degustavimo šventė“, kuri įvyks rugsėjo 9 d. 14 val. Joniškio rajono Pošupių kaime prie bendruomenės namų esančioje poilsio zonojData: 2017-08-29 14:20:37Kviečia tarptautinis bendruomenių festivalis2017 m. rugsėjo 29-spalio 1 d. Palangoje įvyks trečiasis Tarptautinis bendruomenių festivalis „Palanga InterComm 2017“. Kiekvienais metais festivalis suvienija daugiau nei 500 bendruomenių atstovų ne tik iš Lietuvos,  bet ir užsienio šalių – Latvijos, Esti
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt