• animacija
Data: 2020-05-27 11:55:11Apie projektų atrankos antrinius prioritetinius kriterijusKaip elgiasi Joniškio VVG, jei įvertinus gautas paraiškas, keliems vietos projektams skiriama vienoda balų suma, tačiau nepakanka lėšų visiems projektams finansuoti? Tokios situacijos sprendimas yra numatytas Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtroData: 2020-05-27 10:27:16Mokėsi fotografijos pagrindųProjekto "Vaikai užauginti" dalyviai dalyvavo kultūrinio sąmoningumo ir raiškos užsiėmimuose FOTOGRAFIJOS PAGRINDAI. Juos vedė vienas žinomiausių Lietuvos fotografų Rolandas Parafinavičius, fotografijos mokyklos "Fotografijos namai" įkūrėjas ir lektorius. FData: 2020-05-27 09:45:11PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 18Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ (Data: 2020-05-25 11:01:46Vyksta visuotinis narių susirinkimasJoniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybai nutarus, šiemet  visuotinis Joniškio VVG narių susirinkimas vyksta rašytine procedūra. Susirinkimas prasidėjo 2020 m. gegužės 15 d., kuomet Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė visiems nariams išsiuntė elektroData: 2020-05-25 10:22:04Kaimo bendruomenėms skirta nacionalinė parama2020 m. pradžioje Žemės ūkio ministerija pakvietė Lietuvos kaimo bendruomenes teikti paraiškas ir prašyti nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai finansuoti. Joniškio rajono kaimo bendruomenės kiekvienais metais naudojasi šia galimybe. Mūsų žiniomis šiemet paraiškas dė
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt