• animacija

  Mane įdarbina daržas

 • animacija

  Mane įdarbina daržas

 • animacija

  Mane įdarbina daržas

 • animacija

  Mokymai pareiškėjams

Data: 2018-12-12 16:13:20Kalbėtasi apie VPS įgyvendinimąGruodžio 12-ąją įvyko Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos viešinimo konferencija, kurioje dalyvavo kaimyninių rajonų Akmenės, Kelmės, Šiaulių, Raseinių, Pakruojo, Radviliškio vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai. SusirinkuData: 2018-12-12 15:28:33Įvyko projekto "Vaikai užauginti" viešinimo konferencija.Gruodžio 6 d. vyko Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės vykdomo projekto "Vaikai užauginti" viešinimo konferencija. Į ją susirinko VVG nariai,  kaimo bendruomenių atstovai, projekto dalyviai, visuomenė. Susirinkusius pasveikino Joniškio VVG pirminiData: 2018-12-10 14:08:59Jakiškių–Maironių kaimų bendruomenė parengė ir įgyvendino projektą „PProjektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Projekto Data: 2018-12-10 13:30:20"Aš - obuolys, aš - ziniūnietis"Ziniūnų kaimo bendruomenė "Obelėlė" baigė įgyvendinti projektą "Aš - obuolys, aš -ziniūnietis". Bendra projekto vertė- 343,30 Eur, iš Joniškio rajono savivaldybės jo įgyvendinimui skirta  290 Eur. Kaimo bendruomenė surengė šventę bendruomenės 15 metų veiData: 2018-12-05 09:08:17Bendruomeniškumą kuriu AŠ! Kalnelio kaimo bendruomenė „Sidabrė“ įgyvendino projektą „Bendruomeniškumą kuriu AŠ!“ Šiuo projektu siekėme įtraukti kuo daugiau skirtingo amžiaus gyventojų į kultūrinę veiklą, bendras veiklas, skatinome bendruomeniškumą, pilietiškumą. Projektą finansavo J
Apie Asociaciją Asociacija Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė buvo įkurta tam, kad rajono kaimai bei miesteliai gražėtų ir gyvuotų. Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. rugpjūčio 16 d. Pagrindinis VVG tikslas – suteikti čia gyvenantiems iniciatyviems žmonėms galimybę įgyvendinti savo svajones. Joniškio VVG sugebėjo apjungti nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios ir verslo atstovus integruotam kaimo problemų sprendimui. Asociacija aktyvina kaimo bendruomenes, skatina jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Joniškio VVG apima Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei vidutiniškai šalyje. Taigi Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio rajono savivaldybės vystymąsi. VVG plėtra ir jos veiklos administravimas pagrįstas partnerystės ryšių ir jos narių gebėjimų stiprinimu.
Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt