• animacija
  • animacija
  • animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Pasirašyta projekto „Vaikai užauginti“ sutartis

Paskelbta: 2018-03-26 15:25:59

2018 m. kovo 20 d. Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis ir Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nijolė Valuckienė pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Vaikai užauginti“ sutartį.

Projektas teiktas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „54+“. Pagal šią priemonę Lietuvoje finansuojami 48 nevyriausybinių organizacijų projektai iš pateiktų 210 paraiškų. Skirta daugiau nei 3,75 mln. eurų Europos socialinio fondo lėšų.

Projekto "Vaikai užauginti" tikslas - ugdyti vyresnių darbingo amžiaus asmenų bendruosius gebėjimus, skatinti ir motyvuoti juos įsitraukti į savanorišką veiklą, tokiu būdu aktyviai dalyvaujant socialinių ir pilietinių klausimų sprendime, padidinant jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes, stiprinant gyvenimo džiaugsmą ir teigiamas nuostatas. Projekto dalyviai - Joniškio ir Pakruojo rajonų gyventojai nuo 55 metų iki Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus. Bus vykdomi motyvaciniai renginiai, skatinantys savanorystę, mokymų ciklas dalyvaujantiems savanoriškoje veikloje asmenims ir savanorius priimančioms organizacijoms, savanorystės organizavimas, projekto dalyvių bendrųjų gebėjimų ugdymas bei motyvavimas išlikti darbo rinkoje arba grįžti į ją.

Projektu siekiama, kad vyresnio amžiaus žmonės įgytų daugiau pasitikėjimo savimi, nebepatektų į socialinę atskirtį, prisidėtų prie socialinių problemų sprendimo, padidintų savo galimybes išlikti darbo rinkoje arba susirasti darbą, įsidrąsintų dalyvauti gyvenimo džiaugsmą teikiančiose veiklose. Senėdami aktyviai, taptų ne dejuojančiu visuomenės sluoksniu, o aktyviai kuriančiu.

Informacijos sklaida atviruose renginiuose, žiniasklaidoje populiarins savanorystės idėją visuomenėje, formuos palankų požiūrį į vyresnio amžiaus asmenis.

Joniškio VVG projektą „Vaikai užauginti“ įgyvendins su partneriu VŠĮ „Actio Catholica Patria“, turinčių didžiulę savanorystės skatinimo ir organizavimo patirtį. Projekto įgyvendinimui skiriama iki 72 576,05 Eur suma.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt