• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Pareiškėjų dėmesiui: patikslinta 33 kvietimo dokumentacija

Paskelbta: 2023-01-17 14:38:40

2023 m. sausio 11 d., jau po paskelbimo apie 33 kvietimą teikti vietos projektus, gavome Žemės ūkio ministerijos informaciją apie numatomus pakeitimus Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėse. Jose bus numatytas papildomas punktas  23.1.19. jei teikiamas Sumanių kaimų projektas, vietos projektas turi atitikti sąlygas ir reikalavimus, nustatytus Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairėse patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 3D-428 „Dėl sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairių patvirtinimo“.
Atsižvelgiant į šią informaciją, buvo PATIKSLINTA 33 KVIETIMO DOKUMENTACIJA. Prie dokumentacijos rasite ir Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gaires.
Pareiškėjus prašome naudoti aktualią dokumentų redakciją, patvirtintą 2023 m. sausio 17 d. Joniškio VVG valdybos protokolu Nr. 1.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt