• animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 33

Paskelbta: 2022-12-20 09:15:37

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą, siekiant Sumanaus kaimo strateginių tikslų“.
Remiamos veiklos: investicijoms, skirtoms viešojo naudojimo pastatams bei infrastruktūrai tvarkyti ir kurti, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto, sveikatinimo, švietimo ir kultūrine veikla kaime, objektams, kuriuose teikiamos arba planuojamos pradėti teikti paslaugos kaimo vietovėse (bendruomenės namai, prekyvietės, bibliotekos, aikštės, poilsio zonos ir kt.).
Paraiškas gali teikti: NVO, bendruomeninė organizacija, Savivaldybės administracija ir (arba) savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, kiti viešieji juridiniai asmenys.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 metų sausio 20 d. 9 val. iki 2023 metų vasario 20 d. 17 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos: pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu paraiška siunčiama VPS vykdytojai elektroniniu paštu, adresu info@joniskiovvg.lt.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt, telefonais: 867906373, 860796377.

.

SVARBU! atsižvelgiant į 2023-01-11 Žemės ūkio ministerijos informaciją apie numatomus pakeitimus Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėse, kvietimo dokumentacija buvo patikslinta. Prašome naudoti aktualią dokumentų redakciją, patvirtintą 2023 m. sausio 17 d. valdybos protokolu Nr. 1
Paprastas kvietimas teikti vietos projektus

Finansavimo sąlygų aprašas 2023 m. sausio 17 d. redakcija

Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas) 2023 m. sausio 17 d. redakcija

Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma (FSA 2 priedas)

.

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

INFORMACIJA APIE NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMĄ

DĖL VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS REZULTATŲ PATVIRTINIMO (Vietos projektų, kuriems PAK pritaria ir rekomendauoja pradėti kitą vertinimo etapą, sąrašas)

.

SVARBI INFORMACIJA

.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt