• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 19

Paskelbta: 2020-06-16 11:15:50

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“  priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“  Nr.  LEADER-19.2-SAVA-3

Remiamos veiklos: mokymo projektai vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų projektų rengimui ir įgyvendinimui.

Atkreipiame dėmesį: jei įvertinus gautas paraiškas, keliems vietos projektams skiriama vienoda balų suma, tačiau nepakanka lėšų visiems projektams finansuoti, gali būti taikomi antriniai kriterijai. (daugiau apie antrinius kriterijus)

Paraiškas gali teikti: NVO registruotos Joniškio rajono partnerystės VVG teritorijoje arba Joniškio rajono savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdančios veiklą Joniškio rajono partnerystės VVG teritorijoje, savivaldybės administracija, jos įstaigos ar įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas,  kitos biudžetinės įstaigos vykdančios veiklą Joniškio VVG teritorijoje.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. birželio 18 d. 9.00 val. iki 2020 m. liepos 21 d. 17.00 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) darbo dienomis darbo metu.

Paraiškos gali būti pateikimos el. paštu, kai pasirašyta vietos projekto paraiška nuskenuojama ir siunčiama VPS vykdytojai elektroninio pašto adresu info@joniskiovvg.lt.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt, telefonais: 867906373, 860796377.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus

Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projekto paraiškos forma

„Vienos įmonės“ deklaracija

.

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Informacija apie naudos ir kokybės vertinimą

Vietos projektų, kuriems Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komitetas sprendimu pritaria ir rekomenduoja pradėti kitą vertinimo etapą, sąrašas

.

SVARBŪS DOKUMENTAI
VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS, suvestinė redakcija nuo 2020-04-16


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt