• animacija
  • animacija
  • animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 12

Paskelbta: 2018-09-10 10:48:49

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę NVO ekonominės veiklos skatinimas (LEADER-19.2-SAVA-5).

Remiamos veiklos: investicijos sukurti materialinę bazę: tradicinių amatų dirbinių gamybai ir pardavimui, buitinių paslaugų teikimui, žemės ūkio produktų perdirbimui (sulčių spaudimui ir kt.), sodybų tvarkymo įrangai įsigyti ir kt. Sukurtoje materialinėje bazėje bus vykdomos edukacinės programos, tenkinami NVO poreikiai.

Paraiškas gali teikti: viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninė organizacija, jaunimo organizacija, neįgaliųjų organizacija. Pareiškėjai turi būti registruoti Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje arba Joniškio rajono savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdyti veiklą Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje (taikoma NVO).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. rugsėjo 18d. 9.00 val. iki 2018 m. spalio 22 d. 17.00 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) darbo dienomis darbo metu.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt, telefonais: 867906373, 860796377.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus

Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projekto paraiškos forma  (FSA 1 priedas)

Jungtinės veiklos sutarties forma (FSA 2 priedas)

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
INFORMACIJA NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMĄ (PARAIŠKOS SURINKUSIOS NE MAŽIAU KAIP 60 BALŲ)
INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS

PAK posėdžio protokolo nutariamoji dalis dėl pritarimo vietos projektams


SVARBŪS DOKUMENTAI
VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS, suvestinė redakcija nuo 2018-04-20


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt