• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Dalyvavo korupcijos prevencijos mokymuose

Paskelbta: 2022-01-03 11:56:53

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė savo veikloje siekdama kuo didesnio skaidrumo bei vykdydama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintų Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių nuostatą, kad vienasmenio bei kolegialaus VVG valdymo organo nariai turi būti išklausę viešųjų ir privačių interesų derinimo ir deklaravimo bei korupcijos prevencijos kursus, skatino Joniškio VVG valdybos narius bei administracijos darbuotojus dalyvauti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos bei Specialiųjų tyrimų tarnybos surengtuose mokymuose.

Šiuo metu visi Joniškio VVG valdybos nariai bei Joniškio VVG pirmininkė turi pažymėjimus bei sertifikatus apie išklausytus viešųjų ir privačių interesų derinimo ir deklaravimo bei korupcijos prevencijos kursus.

Penki valdybos nariai yra išklausę Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos vedamus mokymus tema „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“.

Šeši valdybos nariai yra išklausę LR Specialiųjų tyrimų tarnybos specialistų vedamus mokymus „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose. Antikorupcinės aplinkos kūrimas.“  

Šiuos mokymus inicijavo ir organizavo Vietos veiklos grupių tinklas.

Šeši valdybos nariai sėkmingai užbaigė mokymus tema „Interesų konfliktai“ Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos e. mokymo platformoje ir gavo tai patvirtinančius sertifikatus.  

Penki valdybos nariai Sėkmingai užbaigė mokymus tema „Korupcijos samprata“ Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos e.mokymo platformoje ir gavo tai patvirtinančius sertifikatus .

Joniškio VVG pirmininkė yra išklausiusi LR Specialiųjų tyrimų tarnybos specialistų vedamus mokymus „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose. Antikorupcinės aplinkos kūrimas.“   bei mokymus tema „Interesų konfliktai“ Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos e.mokymo platformoje.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt