• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Kvietimas Nr. 2: gautos 2 paraiškos

Paskelbta: 2017-05-02 11:45:13

Į antrą kvietimą teikti vietos projektus gautos 2 pirminių vietos projektų paraiškos.

Kvietimas buvo skelbtas VPS priemonei „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „ Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. Bendra prašomos paramos suma vietos projektams įgyvendinti 10 558,68 EUR.
Šiai priemonei antrame kvietime skirta VPS paramos lėšų suma 223 280 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 160 000,00 Eur.
Vyksta pirminių paraiškų vertinimas.
Informacija apie kvietime Nr. 2 gautas ir užregistruotas vietos projektų paraiškas ir kita aktuali informacija skelbiama http://www.joniskiovvg.lt/lt/pareiskejams/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-2


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt