• animacija
  • animacija
  • animacija

    Apskrities VVG susitikimas Radviliškyje

  • animacija
  • animacija
  • animacija

    VPS pristatymo konferencija

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2

Paskelbta: 2017-03-24 11:37:21

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritį Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti
LEADER-19.2-6.2
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. kovo 27 d. 9.00 val. iki 2017 m. balandžio 27 d. 17.00 val.  
Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) darbo dienomis darbo metu. 

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2
 

Finansavimo sąlygų aprašas priemonei "Ūkio ir verslo plėtra" (verslui pradėti)

Pirminė vietos projekto paraiška (Vietos projektų finansavimo aprašo 1 priedas)

Galutinė vietos projekto paraiška (Vietos projektų finansavimo aprašo 2 priedas)

Verslo planas (Vietos projektų finansavimo aprašo 3 priedas)

Įmonių susietumo deklaracija

"Vienos įmonės" deklaracija


Atkreipiame pareiškėjų dėmesį: jeigu keliems vietos projektams vertinimo metu skiriama ta pati balų suma, tačiau finansavimui neužtenka kvietimo biudžeto lėšų, projektai bus atrenkami pagal antrinius prioritetinius kriterijus.
Antriniai prioritetiniai kriterijai yra šie:

    mažesnė prašoma paramos suma vienai darbo vietai (visam etatui) sukurti;
    vietos projekto paraiškoje įsipareigojama sukurti daugiau darbo vietų;
    pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽŪFKP 2014–2020 metų finansavimo laikotarpio;
    pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽŪFKP 2007–2013 metų. finansavimo laikotarpio;
    prašoma mažesnė paramos suma vietos projektui įgyvendinti.

(detaliau apie antrinius kriterijus - Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 105 str.)

Informacija apie užregistruotas pirmines vietos projektų paraiškas


Informacija apie pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatus
 

Informacija apie galutinių vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatus
 

2017-11-23 PAK protokolo nutariamoji dalis
 

Svarbūs dokumentai

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos investicinių priemonių inovatyvumo vertinimo kriterijų apibūdinimas
VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS (Suvestinė redakcija nuo 2016-11-12 iki 2017-04-05)

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

Paslaugų žemės ūkiui sąrašas


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt