• animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Vyksta visuotinis narių susirinkimas

Paskelbta: 2020-05-25 11:01:46

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybai nutarus, šiemet  visuotinis Joniškio VVG narių susirinkimas vyksta rašytine procedūra.
Susirinkimas prasidėjo 2020 m. gegužės 15 d., kuomet Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė visiems nariams išsiuntė elektroninius laiškus su susirinkimo darbotvarke bei kitais dokumentais: susirinkimo klausimų paaiškinimais, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2019 metų ataskaita, finansiniais dokumentais ir aiškinamuoju raštu, veiklos programa 2020 metams.

Iki šių metų gegužės 27 d. (trečiadienio) 17.00 val. laukiame Joniškio VVG narių pasisakymų darbotvarkėje esančiais klausimais, atsakant į gautą elektroninį laišką.

Jūsų dalyvavimas susirinkime ir balsavimas - tai atsakymas į el. laišką, išreiškiant savo nuomonę.

Atsakydami į laišką, parašykite:
1 klausimas. Pritariu/nepritariu;
2 klausimas. Patvirtinu/nepatvirtinu;
3 klausimas. Patvirtinu/nepatvirtinu.

Balsuoti galima jau dabar. Jūsų balsavimo labai laukiame.
Būkite aktyvūs!


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt