• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
  • animacija
Visuotiniame susirinkime išrinktas VVG valdybos narys

Paskelbta: 2021-06-16 09:46:38

2021 m. birželio 15 d. 17 val. buvo šauktas Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Į jį susirinko mažiau nei pusė asociacijos narių, todėl susirinkimas neįvyko.
2021 m. birželio 15 d. 17:15 val. buvo šauktas pakartotinis Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas.
Pakartotinis susirinkimas laikomas teisėtu nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių VVG narių skaičiaus ir turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių.
Susirinkime nutarta atšaukti Gintarą Damalaką iš Joniškio VVG valdybos narių, nes būdamas savivaldybės tarybos nariu jis negali valdyboje atstovauti verslo sektoriaus. Į Joniškio VVG valdybą išrinktas verslo atstovas Dainius Strockis.
Į pirmą posėdį susirinkusi naujai išrinkta Joniškio VVG valdyba savo pirmininku išsirinko Gediminą Jančauską.
Nuoširdžiai dėkojame Joniškio VVG nariams, dalyvavusiems susirinkime. Ačiū Ziniūnų kaimo bendruomenei „Obelėlė“, suteikusiai susirinkimui salę.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt