• animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Įvyko Joniškio VVG narių visuotinis susirinkimas

Paskelbta: 2017-03-20 11:11:18

2017 m. kovo 9 d. įvyko Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas. Dalyvavo 40 VVG narių. Susirinkime patvirtintos 2016 metų veiklos ir finansinės ataskaitos, VVG programa 2017 metams.
Joniškio VVG pirmininke ketveriems metams vienbalsiai išrinkta Nijolė Valuckienė.
Pristatyta projekto „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ įgyvendinimo eiga.
Aptarti kiti aktualūs klausimai.

2017-03-09 susirinkimo protokolas

2017-03-09 susirinkimo dalyvių sąrašas


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt