• animacija

    Seminare "Pažangaus kaimo link"

  • animacija

    Seminare "Pažangaus kaimo link"

  • animacija
  • animacija
  • animacija
  • animacija
Konditerijos gaminių cecho įkūrimas Kalnelio k. Joniškio r.

Paskelbta: 2018-03-20 17:12:44

Kvietimas teikti paraiškas nr. 1

Pareiškėjas MB "Tuko skanėstai"

Projekto Nr. JONI-LEADER-6A-D-1-10

Projekto pavadinimas: Konditerijos gaminių cecho įkūrimas Kalnelio k. Joniškio r.

Pagal VPS 1 prioriteto priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" kodas LEADER-19.2-6.2

Projekto tikslas: įkurti konditerinių produktų gamybos cechą Kalnelio k. Joniškio rajone, aprūpinant ne tik Joniškio rajono, bet ir Šiaulių apskrities gyventojus šviežiais, sudėtingesnės technologijos gaminiais, pagamintais iš natūralių produktų, sukuriant naujas darbo vietas, ir taip pat prisidėti prie užimtumo ir nedarbo mažinimo kaimo vietovėje.
Paramos suma: iki 19 091 Eur.
paramos intensyvumas 70 procentų.
Projekto pradžia: 2018 m. sausio 31 d.
Projekto pabaiga: 2020 m. sausio 31 d.
Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.


Projektas yra Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ nugalėtojas.Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt