• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
  • animacija
Pošupių kaimo bendruomenė surengė Sūrių šventę 2023

Paskelbta: 2023-08-03 08:24:33

Pošupių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Sūrių šventė 2023“. Projektas parengtas pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, teiktą kvietimą, remiamą veiklos sritį ,,Renginių organizavimas“.

Projekto tikslas - suorganizuoti 14-ąjį renginį „Sūrių šventė 2023“, įtraukiant į jo rengimą ir vykdymą teritorijoje esančių kaimų jaunimą, sukuriant kokybišką laisvalaikį šeimoms su mažais vaikais, bei skatinti bendrą žmonių bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą tarpusavyje rengiant kultūrinius renginius.

Projekto uždaviniai - surengti tradicinę sūrių šventę; išsinuomoti įrangą, surasti renginio atlikėjus, maitinimo paslaugas, įsigyti reikiamas kanceliarines priemonės, įtraukti vietinius amatininkus, suteikti galimybę jaunimui dalyvauti projekto rengime bei veiklų organizavime, sukurti kokybišką ir turiningą renginio programą visiems šventės dalyviams, viešinti projektą.  

Projektu ir visu organizuojamu renginiu buvo siekiama didinti kaimo patrauklumą, plėtoti vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo galimybes, garsinti Joniškio kraštą ir tautinį paveldą, puoselėti lietuviškas tradicijas. Pošupių kaimelis kasmet yra grąžinamas, atnaujinta poilsio ir laisvalaikio žaidimų erdvė. Šiais metais bendruomenė taip pat buvo pilna idėjų, rengė sūrių aukcioną su kilniu tikslu – paaukoti surinktus pinigus po gaisro nukentėjusiai sūrių gamintojai iš Kelmės rajono. Viso renginio metu vyko pramogos vaikams, sukurta žaidimų erdvė. Atlikėja Jūratė kūrė gerą nuotaiką renginio svečiams. Renginyje dalyvavo įvairūs sūrininkai iš Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos, koncertavo vietiniai meno kolektyvai ir ansambliai. Kulinarai svečius vaišino troškiniu su aviena, firminiu plovu. Tikimasi įgyvendinus projektą, pritraukti daugiau jaunimo, naujų narių, dalinai sumažinti socialinę atskirtį.

Projektui „Sūrių šventė 2023“ įgyvendinti buvo skirta 2500 eurų paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai iš LR valstybės biudžeto lėšų. Bendra šio projekto vertė – 2 500,00 Eur. Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Pošupių kaimo bendruomenės informacija


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt