• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8

Paskelbta: 2018-02-26 11:22:28

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti “Nr. LEADER-19.2-6.4.
Remiamos veiklos: įvairi ne žemės ūkio veikla, produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, jų pardavimas, paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui, kuriant darbo vietas.
Paraiškas gali teikti VVG teritorijoje registruoti (veiklą vykdantys) subjektai (asmenys). Ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 26 d. 8:00 val. iki 2018 m. balandžio 19 d. 17:00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Sandėlių g. 7 (III aukštas), Joniškis darbo dienomis darbo metu.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt, telefonais: 867906373, 860796377.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus

Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Verslo plano forma (FSA 2 priedas)

"Vienos įmonės" deklaracijos pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
PARAIŠKOS NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO METU SURINKUSIOS NE MAŽIAU KAIP 60 BALŲ
INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS

PAK posėdžio protokolo nutariamoji dalis dėl pritarimo vietos projektams

Svarbūs dokumentai


VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS. Suvestinė redakcija nuo 2017-11-25


Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt