• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
  • animacija
Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 6

Paskelbta: 2018-02-13 14:16:54

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „ Investicijos į materialųjį turtą“  veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“.
Remiamos veiklos: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytiems žemės ūkio produktams, išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus, perdirbti, rinkodarai ir (ar) plėtrai.
Parama skiriama žemės ūkio produktams perdirbti, inovacijoms, naujoms technologijoms bei procesams diegti, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus, žemės ūkio produktų rinkodarai, ypač susijusiai su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtrai.
Paraiškas gali teikti VVG teritorijoje registruoti (veiklą vykdantys) juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara: vidutinė įmonė, maža įmonė, labai maža įmonė, kooperatyvas.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 14 d. 8:00 val iki 2018 m. kovo 28 d. 17:00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Sandėlių g. 7, (III aukštas) Joniškis darbo dienomis darbo metu.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt, telefonais: 867906373, 860796377.

 

Paprastas kvietimas teikti projektus Nr. 6
Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Verslo planas (FSA 2 priedas)
"Vienos įmonės" deklaracijos pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013

Informuojame, kad kvietimo Nr. 6 metu vietos projektų paraiškų negauta. Kvietimas vyko priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-4.2.


Svarbūs dokumentai

 

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS. Suvestinė redakcija nuo 2017-11-25


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt