• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
  • animacija
Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 4

Paskelbta: 2017-12-18 13:22:44

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę "VVG teritorijos renginiai, skatinantys jaunimo iniciatyvas“, (LEADER-19.2-SAVA-4.1).
Remiamos veiklos: tradicinių VVG teritorijos švenčių organizavimas, kultūros ir meno, sporto kolektyvų veiklos skatinimas, vietos krašto  amatų veiklos skatinimas ir kt.
Projektus gali teikti viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninė organizacija, jaunimo organizacija, - registruoti ir vykdantys veiklą Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. gruodžio 18 d. 9.00 val. iki 2018 m. sausio 18 d. 17.00 val.  
Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) darbo dienomis darbo metu.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt, telefonais: 867906373, 860796377.
Paprastas kvietimas teikti projektus

Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Jungtinės veiklos sutarties forma (FSA 2 priedas)

"Vienos įmonės" deklaracijos pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

PARAIŠKOS, NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO METU SURINKUSIOS NE MAŽIAU KAIP 60 BALŲ
INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS

PAK posėdžio protokolo nutariamoji dalis dėl pritarimo vietos projektams

 Svarbūs dokumentai

 

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS. Suvestinė redakcija nuo 2017-11-25

 


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt