• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 17

Paskelbta: 2019-04-02 08:26:55

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę NVO ekonominės veiklos skatinimas (LEADER-19.2-SAVA-5).

Remiamos veiklos: investicijos sukurti materialinę bazę: tradicinių amatų dirbinių gamybai ir pardavimui, buitinių paslaugų teikimui, žemės ūkio produktų perdirbimui (sulčių spaudimui ir kt.), sodybų tvarkymo įrangai įsigyti ir kt. Sukurtoje materialinėje bazėje bus vykdomos edukacinės programos, tenkinami NVO poreikiai.

Paraiškas gali teikti: viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninė organizacija, jaunimo organizacija, neįgaliųjų organizacija. Pareiškėjai turi būti registruoti Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje arba Joniškio rajono savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdyti veiklą Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje (taikoma NVO).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. balandžio 10 d. 9.00 val. iki 2019 m. gegužės 14 d. 17.00 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) darbo dienomis darbo metu. Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt, telefonais: 867906373, 860796377.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus

.
Finansavimo sąlygų aprašas

.
Vietos projekto paraiškos forma  (FSA 1 priedas)

.

Jungtinės veiklos sutarties forma (FSA 2 priedas)

.
INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

INFORMACIJA APIE NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMĄ

PAK posėdžio protokolo nutariamoji dalis dėl pritarimo vietos projektams

.

SVARBŪS DOKUMENTAI
VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS, suvestinė redakcija nuo 2019-02-14


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt