• animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 14

Paskelbta: 2018-09-19 08:55:40

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" (LEADER-19.2-7.2).
Remiamos veiklos: investicijos, skiriamos viešiesiems pastatams, statiniams gerinti, atnaujinti, aplinkai tvarkyti, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo, kaimo gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimo; objektų, kuriose teikiamos paslaugos kaimo vietovėse – prekyviečių, bendruomenės namų, aikščių ir kt. – atnaujinimui ir tvarkymui. Remiamos investicijos, skirtos viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūrine veikla kaime. 

Paraiškas gali teikti: registruoti Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje arba Joniškio rajono savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdantys veiklą Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje (taikoma NVO). Savivaldybės administracija ir (arba) savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, kiti viešieji juridiniai asmenys, NVO, bendruomeninė organizacija.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. spalio 3 d. 9.00 val. iki 2018 m. lapkričio 22 d. 17.00 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) darbo dienomis darbo metu.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt, telefonais: 867906373, 860796377.
 

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus

Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projekto paraiškos forma  (FSA 1 priedas)

Jungtinės veiklos sutarties forma (FSA 2 priedas)

Informacija apie užregistruotas paraiškas
 

INFORMACIJA APIE NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMĄ
INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS PAGAL ANTRINIUS VERTINIMO KRITERIJUS
PAK posėdžio protokolo nutariamoji dalis dėl pritarimo vietos projektams


SVARBŪS DOKUMENTAI
VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS, suvestinė redakcija nuo 2018-04-20


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt