• animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 11

Paskelbta: 2018-06-05 15:49:49

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)  Nr.  LEADER-19.2-SAVA-3"
Remiamos veiklos: Priemonės teikiama parama bus skiriama pareiškėjams, kurie numatys vykdyti mokymus, kai mokymai susiję su VPS priemonėmis. Pagal priemonę bus remiami mokymo projektai, vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų projektų rengimui ir įgyvendinimu.
Paraiškas gali teikti NVO registruotos Joniškio rajono partnerystės VVG teritorijoje arba Joniškio rajono savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdančios veiklą Joniškio rajono partnerystės VVG teritorijoje;
savivaldybės administracija, jos įstaigos ar įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas,  kitos biudžetinės įstaigos vykdančios veiklą Joniškio VVG teritorijoje.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. birželio 7 d. 9.00 val. iki 2018 m. liepos 18 d. 17.00 val

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas) darbo dienomis darbo metu.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. administracijos darbo patalpose adresu Sandėlių g. 7, Joniškis (III aukštas), elektroniniu paštu info@joniskiovvg.lt, telefonais: 867906373, 860796377.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus

Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas
INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS

PAK posėdžio protokolo dėl pritarimo projektams nutariamoji dalis
Svarbūs dokumentai

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS. Suvestinė redakcija nuo 2017-11-25


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt