• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Žvelgaičių kaimo kapela pasidabino tautiniais rūbais

Paskelbta: 2019-08-26 12:10:51

Žvelgaičių kaimo bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą „Žvelgaičių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“, teiktą Žemės ūkio ministerijai pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

Aktyvi Žvelgaičių kaimo bendruomenė vykdo kultūrinę, socialinę veiklą, organizuoja renginius, sportines varžybas. Bendruomenė yra subūrusi kaimo kapelą, kuri koncertuoja vietos renginiuose ir reprezentuoja bendruomenę rajono, respublikos ir užsienio renginiuose. Kapeloje dalyvaujantys bendruomenės nariai groja savo asmeniniais muzikos instrumentais. Tačiau akordeonas buvo ypač senas – strigo bosai, nebegalima buvo groti kokybiškai. Kapeloje dalyvaujantis bendruomenės narys neturėjo galimybės įsigyti naujo instrumento, taigi projekto lėšomis dabar jį įsigijo bendruomenė. Taip pat įsigytas klarnetas, nes bendruomenėje yra žmonių mokančių ir norinčiu juo groti. Šis instrumentas labai pagyvins kapelos atliekamą muziką.

Kapelos dalyviai, bendruomenės renginių vedėjai dabar jau turi ir tautinius rūbus, kuriais puošiasi koncertuodami vietos renginiuose ir išvykose.

Bendra projekto vertė 3356 eurų. Projektui įgyvendinti 2986,84 eurų skirta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt