• animacija

    Apskrities VVG susitikimas

  • animacija
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija tyrimo nepradės

Paskelbta: 2021-05-17 13:50:56

Norėtumė išsklaidyti abejones dėl nepotizmo mūsų veikloje.
Nepotizmas - giminaičių ir bičiulių protegavimas, asmenų skyrimas į tam tikras profesinių ar politinių institucijų pozicijas, kai svarbiausias kandidato atrankos kriterijus yra šeiminiai ir giminystės santykiai, o ne turima kvalifikacija.
Pastaruoju metu ne kartą skambėjo vieši kaltinimai dėl nepotizmo Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupėje, spėjama dėl to, kad Joniškio VVG viešųjų ryšių specialiste 0,45 etato dirba pirmininkės sesuo.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, reaguodama į gautą paklausimą, svarstė ar pradėti tyrimą dėl Joniškio VVG pirmininkės Nijolės Valuckienės elgesio interesų konflikto požiūriu.
Domėtasi darbo užmokesčio nustatymo aplinkybėmis sau kaip administracijos vadovei ir viešųjų ryšių specialiste dirbančiai seseriai.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija kiekvienu atveju turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina asmens turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Šių aplinkybių vertinimas negali būti grindžiamas prielaidomis, hipotetinėmis išvadomis ir spėliojimais apie asmens galbūt turėtą ar ateityje būsiantį suinteresuotumą. Interesų konfliktas turi būti aiškus ir tiesioginis.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija atsižvelgė į tai, kad Nijolės Valuckienės sprendimu nei jai pačiai, nei jos seseriai nebuvo sudarytos išskirtinai palankios darbo sąlygos, didesnę materialinę gerovę garantuojantis darbo užmokestis ar bet kokie kiti akivaizdžiai joms naudingi veiksniai.
Įvertinusi teisės aktų, galiojančios Lietuvos teismų praktikos bei faktinių aplinkybių visumą, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl Joniškio VVG pirmininkės Nijolės Valuckienės elgesio vertinimo.

Nėra pagrindo!


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt