• animacija
 • animacija
 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu baigiamasis renginys

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Žagarėje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Skaistgirio seniūnijoje

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  Kartos kartu Prienuose

 • animacija

  VPS pristatymo konferencija

Vyko atvira viešinimo konferencija

Paskelbta: 2019-12-09 11:23:28

Gruodžio 4 d. Raudonojoje sinagogoje vyko Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės atvira viešinimo konferencija. Tai renginys jau tapęs tradiciniu. Kasmet metų pabaigoje VVG nariai, kaimo bendruomenių, vietos valdžios atstovai, projektų dalyviai susirenka apžvelgti nuveiktus darbus, pasimatyti, pasirinkti idėjų tolimesnei veiklai. Šių metų konferencijos ašis ir pagrindinė tema - savanorystė.

Tai pabrėžė ir Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė, sveikindama konferencijos dalyvius. „Visų aktyvių pareiškėjų dėka Joniškio VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pažanga ryškiai lenkia kitas Lietuvos VVG. Kitas mūsų vykdomas projektas „Laukiniai stebuklai“ yra parengtas ir vykdomas be papildomų lėšų administravimui, o tai irgi savanorystė. Pavyzdį imame iš kaimų bendruomenių, kurios taip pat rengia ir įgyvendina projektus negaudamos už šį darbo atlygio“.

Joniškio dekanas Remigijus Jurevičius, kuris taip pat yra ir projekto „Vaikai užauginti“ savanorius priimančios organizacijos parapijinių senelių globos namų „Santara“ vadovas, priminė, kad pirmasis savanoris ėjęs nieko neverčiamas, iš širdies,  buvo Kristus. Nešė savo kryžių, parodė, kaip reikia eiti per gyvenimą. Dekanas visiems palinkėjo nešti šviesą, džiaugsmą, ramybę.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Valė Kulvinskienė pasidžiaugė bendruomenių iniciatyvomis, o savivaldybės meras Vitalijus Gailius nuoširdžiai padėkojo bendruomenėms už darbą, gebėjimą atsiplėšti nuo rutinos ir žengti į priekį. Savivaldybei ačiū tarė vėliau kalbėję bendruomenių atstovai už prisidėjimą piniginėmis lėšomis prie jų vykdomų projektų.

Apie projektą „Vaikai užauginti“ kalbėjo projekto vadovė Loreta Česnauskienė. Ji pasidžiaugė, kad projektas įgyvendinamas sklandžiai, dalyvių jau dabar yra daugiau, nei buvo numatyta. Projekto dalyviams, savanoriavusiems organizacijose, dalyvavusiems mokymuose, o taip pat savanorius priimančių organizacijų atstovams buvo įteikti pažymėjimai.

Toliau kalbėjo įvairių projektų vykdytojai ir dalyviai. Pagalba, kurią teikia projekto „Vaikai užauginti“ savanoriai džiaugėsi Pakruojo krašto Žiemgalos muziejaus Žeimelyje vadovė Daiva Skrupskelytė, Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktorė Raimonda Doviltienė, Jurdaičių socialinės globos namų direktorė Adelė Pociuvienė. Savo mintimis, patirtimis, emocijomis dalijosi ir projekto savanoriai: Indra Mitkevičienė, Ligita Dundaitė, Alma Žukauskytė, Rūta Sausienė, Stasė Stulginskienė, Renė Tamošiūnienė.

Projekto "Laukiniai stebuklai" dalyvė Lina Vaitekūnienė, savanorišku darbu prisidėjusi prie videoreceptų filmavimo, sakė, kad savanoris ne tik atiduoda save, bet ir gauna nepalyginamai daugiau. 

Savanorystė ne visada yra oficialiai įvardijama, įforminama sutartimis. Tai puikiai žino kaimo bendruomenių pirmininkai, aktyvūs nariai. Be neatlygintino darbo, nuo šeimos nuvogto laiko, prie dokumentų praleistų naktų, bendruomenės narių sutelkimo bendram darbui nebūtų įmanoma įgyvendinti jokių projektų. Apie tai kalbėjo Linkaičių kaimo bendruomenės pirmininkė Laura Damasickienė, Ziniūnų kaimo bendruomenės „Obelėlė“ pirmininkė Irena Vilkonienė, Kirnaičių kaimo bendruomenės pirmininkas, kaimo bendruomenių festivalio organizatorius Kęstutis Ladukas, Stupurų kaimo bendruomenės  pirmininkė Lina Vyšniauskaitė, Pošupių kaimo bendruomenės pirmininkė, sūrių festivalio organizatorė Sigita Samoilova. Pasak Kęstučio Laduko: "Kas yra tas savanoris? Pasižiūri į veidrodį ir sakai: tu!".

Konferencijos dalyviai bendravo tarpusavyje, diskutavo, dalijosi ateities planais.  


Joniškio rajono partnerystės VVG
Sandėlių g. 7, LT-84165 Joniškis
Tel. +370 679 06373
El. paštas info@joniskiovvg.lt